Luku 4: Luominen

1. Alussa Jumala Isä, Poika ja Pyhä Henki Joh. 1:2, 3; Hepr. 1:2; Job. 26:13 katsoi hyväksi iankaikkisen voimansa, viisautensa ja hyvyytensä kunnian ilmentymänä, Room. 1:20 että hän loi ja teki tyhjästä maailman ja kaiken mikä siinä on, näkyvän ja näkymättömän kuuden päivän kuluessa. Ja se kaikki oli hyvää. Kol. 1:16; 1. Moos. 1:31

2. Kun Jumala oli luonut kaikki muut luontokappaleet, hän loi ihmisen, miehen ja naisen. 1. Moos. 1:27 Hän loi heille järjelliset ja kuolemattomat sielut. 1. Moos. 2:7 Näin hän valmisti heidät siihen elämään Jumalaa varten, johon heidät myös luotiin. Heidät tehtiin Jumalan kuvaksi varustettuina tiedolla, oikeudenmukaisuudella ja todellisella pyhyydellä. Saarn. 7:29; 1. Moos. 1:26 Jumala kirjoitti lakinsa heidän sydämiinsä Room. 2:14, 15 ja hän antoi heille myös voiman täyttää tämän lain. Siihen kuului mahdollisuus käskyjen rikkomiseen, ja heille jätettiin oma vapaa tahto, joka oli altis muutoksille. 1. Moos. 3:6

3. Tämän heidän sydämiinsä kirjoitetun lain lisäksi he saivat käskyn olla syömättä hyvän ja pahan tiedon puusta. 1. Moos. 2:17 Kun he noudattivat tätä käskyä, he olivat onnellisia yhteydessään Jumalaan ja hallitsivat luontokappaleita. 1. Moos. 1:26, 28