Luku 3: Jumalan säätämys

1. Jumala on säätänyt iankaikkisuudessa Jes. 46:10; Ef. 1:11; Hepr. 6:17; Room. 9:15, 18 mitä viisaimman ja pyhimmän oman tahtonsa neuvosta vapaasti ja muuttumattomasti kaiken sen mitä tulee tapahtumaan. Synnin alkuperä ei kuitenkaan ole Jumalassa, eikä hänellä ole mitään osallisuutta siihen, Jaak. 1:13; 1. Joh. 1:5 ei myöskään luotujen tahtoa pakoteta. Luoduilta ei ole myöskään otettu pois*Toimittajan huomautus: Termi tarkoittaa tapahtumaa joka ei ole väistämätön.*kontingenssin vapautta eikä toissijaisen syyn asemaa, vaan nämä on vahvistettu. Ap.t. 4:27, 28; Joh. 19:11 Tässä säädöksessä Jumalan viisaus näkyy kaiken ohjaamisena, ja hänen voimansa ja uskollisuutensa osoitetaan hänen säädöksensä toteutumisessa. 4. Moos. 23:19; Ef. 1:3–5

2. Vaikka Jumala tietää kaiken sen, mikä tapahtuu tai voi tapahtua kaikissa mahdollisissa oletetuissa tilanteissa, Ap.t. 15:18 ei hän ole säätänyt mitään tapahtumaan ennaltatietämisensä perusteella eikä myöskään etukäteen tekemiensä tilanneolettamuksien perusteella. Room. 9:11, 13, 16, 18

3. Jumalan säädöksestä ja hänen kunniansa ilmentämiseksi toiset ihmiset ja enkelit on ennalta määrätty (tai ennalta asetettu) iankaikkiseen elämään Jeesuksen Kristuksen kautta, 1. Tim. 5:21; Matt. 25:34 hänen armonsa kirkkauden ylistykseksi. Ef. 1:5, 6 Toiset on jätetty elämään synneissään, mikä johtaa heidät oikeudenmukaiseen tuomioon, hänen oikeudenmukaisuutensa kirkkauden ylistykseksi. Room. 9:22, 23; Juud. 4

4. Kyseiset ennalta pelastetut ja tuomitut enkelit ja ihmiset on määritelty konkreettisesti ja muuttumattomasti. Heidän lukunsa on niin varma ja tarkka, että sitä ei voi lisätä eikä vähentää. 2. Tim. 2:19; Joh. 13:18

5. Ne ihmiset, jotka ovat ennalta määrätty elämään, Jumala on ennen maailman luomista hänen ikuisen ja muuttumattoman tarkoituksen mukaan sekä hyvän tahtonsa salaisen neuvon mukaan valinnut Kristuksessa iankaikkiseen kunniaan. Tämän valinnan hän on tehnyt pelkästä vapaasta armostaan ja rakkaudestaan Ef. 1:4, 9, 11 ; Room. 8:30; 2. Tim. 1:9; 1. Tess. 5:9 ilman mitä tahansa muuta luotua seikkaa. Nämä seikat eivät olleet ehtoja valinnalle tai vaikuttaneet hänen valintaansa.¹² Room. 9:13, 16; Ef. 2:5, 12

6. Kun Jumala on osoittanut valitut kunniaan, hän on ikuisen ja kaikkein vapaimman tahtonsa nojalla ennaltamäärännyt myös armon välineet. 1. Piet. 1:2; 2. Tess. 2:13 Siksi Kristus lunastaa 1. Tess. 5:9, 10 ne valitut, jotka ovat langenneet syntiin Aadamissa. Hänen Henkensä kutsuu heidät vaikuttavasti uskoon Kristuksessa. Henki tekee heissä työtään silloin kun katsoo hyväksi. Heidät vanhurskautetaan, otetaan lapsiksi, pyhitetään Room. 8:30; 2. Tess. 2:13 ja pidetään uskossa pelastukseen. 1. Piet. 1:5 Kristus lunastaa ainoastaan valitut, jotka on kutsuttu, vanhurskautettu, otettu lapsiksi, pyhitetty ja pelastettu. Joh. 10:26; 17:9; 6:64

7. Tätä ennaltamääräämisen korkean salaisuuden oppia on tarkasteltava erityisellä varovaisuudella ja huolella. Kun ihmiset noudattavat sanassa ilmoitettua Jumalan tahtoa ja ovat sille kuuliaisia, niin he voivat olla varmoja vaikuttavasta kutsumuksestaan 1. Tess. 1:4, 5; 2. Piet. 1:10 ja siksi vakuuttuneita iankaikkisesta valinnasta. Siten tämä oppi on ylistyksen, Ef. 1:6; Room. 11:33 kunnioituksen ja Jumalan ihailun aihe. Se antaa aihetta nöyryyteen Room. 11:5, 6, 20 ja ahkeruuteen ja tarjoaa runsaan lohdutuksen kaikille, jotka ovat vilpittömästi kuuliaisia evankeliumille. Luuk. 10:20