Luku 2: Jumala ja Pyhä Kolminaisuus

1. Herra meidän Jumalamme on yksi elävä ja todellinen Jumala, 1. Kor. 8:4, 6; 5. Moos. 6:4 jonka olemassaolo on hänessä itsessään Jer. 10:10; Jes. 48:12 . Hän on ääretön olemukseltaan ja täydellisyydeltään. Hänen olemustaan ei kukaan voi ymmärtää paitsi hän itse. 2. Moos. 3:14 Hän on kaikkein puhtain Henki, Joh. 4:24 näkymätön, ilman ruumista ja osia tai aistivaikutelmia. Hänellä yksin on kuolemattomuus. Hän asuu valossa jota kukaan ei voi lähestyä. 1. Tim. 1:17; 5. Moos. 4:15, 16 Hän on muuttumaton, Mal. 3:6 suunnaton, 1. Kun. 8:27; Jer. 23:23 iankaikkinen, Ps. 90:2 käsittämätön, kaikkivaltias, 1. Moos. 17:1 joka tavalla ääretön, mitä viisain, kaikkein pyhin, Jes. 6:3 kaikkein vapain ja kaikkein absoluuttisin. Hän toimii kaikissa asioissa oman muuttumattoman ja oikeudenmukaisen tahtonsa mukaisesti Ps. 115:3; Jes. 46:10 . Hän toimii oman kunniansa puolesta Sananl. 16:4; Room. 11:36 niin, että hän on kaikkein rakastavin, armollinen, laupias, pitkämielinen, antelias hyvyydessä ja totuudessa sekä vääryyksiä, rikkomuksia ja syntejä anteeksiantava. Hän palkitsee niitä, jotka etsivät häntä uutterasti. 2. Moos. 34:6, 7; Hepr. 11:6 Hän on samanaikaisesti kaikkein oikeudenmukaisin ja kaikkein kauhistuttavin tuomioissaan. Neh. 9:32, 33 Hän vihaa kaikkea syntiä Ps. 5:5, 6 eikä suinkaan tule vapauttamaan syyllistä. 2. Moos. 34:7; Naah. 1:2, 3

2. Jumalalla on koko elämä, Joh. 5:26 kunnia, Ps. 148:13 hyvyys Ps. 119:68 ja siunauksellisuus itsessään ja itsestään käsin. Hän on yksin itsensä kanssa kaikkeen riittävä eikä tarvitse mitään luomaansa luontokappaletta eikä kunniaa luoduiltaan. Job. 22:2, 3 Sen sijaan hän tuo ilmi oman kunniansa heissä, heidän kauttaan, heille ja heidän ylleen. Hän on ainoa olemisen perusta josta, jonka kautta ja johon kaikki asiat liittyvät. Room. 11:34–36 Jumalalla on suvereeni hallintavalta ylitse koko luomakunnan ja hän voi tehdä kaikella tai kaikelle mitä tahansa hän katsoo hyväksi. Dan. 4:25, 34, 35 Hänen silmissään kaikki on avointa ja tulee ilmi. Hepr. 4:13 Hänen tietonsa on rajaton, erehtymätön ja itsenäinen suhteessa luotuihin niin, että mikään ei ole hänelle sattumanvaraista ja epävarmaa. Hes. 11:5; Ap.t. 15:18 Hän on kaikkein pyhin kaikissa neuvoissaan, kaikissa teoissaan Ps. 145:17 ja kaikissa käskyissään. Enkelit ja ihmiset ovat velvollisia osoittamaan hänelle sitä ylistystä, Ilm. 5:12–14 palvelusta tai kuuliaisuutta, jota luotujen tulee Luojalle osoittaa sekä mitä tahansa muuta hän tahtoo vaatia heiltä.

3. Tässä jumalallisessa ja äärettömässä Olemuksessa on kolme persoonaa, Isä, Sana tai Poika ja Pyhä Henki, 1. Joh. 5:7; Matt. 28:19; 2. Kor. 13:14 jotka ovat yhtä olemusta, voimaa ja iankaikkisuutta. Jokaisella on koko jumalallinen olemus, kuitenkaan jakamatta tätä olemusta. 2. Moos. 3:14; Joh. 14:11; 1. Kor. 8:6 Isä ei ole syntynyt kenestäkään eikä ole kenestäkään lähtöisin, Poika on iankaikkisesti syntynyt Isästä, Joh. 1:14,18 ja Pyhä Henki lähtee Isästä ja Pojasta. Joh. 15:26; Gal. 4:6 Kaikki kolme ovat äärettömiä ja vailla alkua ja ovat siten yksi Jumala, jota ei tule erottaa hänen luonnossaan tai olemuksessaan. Silti nämä kolme erottuvat toisistaan useilla tunnusomaisilla ominaisuuksilla ja henkilökohtaisilla suhteilla. Kolminaisuuden totuus on kaiken uskonyhteytemme perusta Jumalan kanssa ja lohduttava riippuvuutemme hänestä.