Luku 29: Kaste

1. Kaste on Uuden testamentin toimitus, jonka Jeesus Kristus on asettanut. Kastetuille tämä on merkki heidän yhteydestään Kristukseen, hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa, heidän oksastumisestaan häneen, Room. 6:3–5; Kol. 2:12; Gal. 3:27 syntien anteeksiannosta Mark. 1:4; Ap.t. 22:16 ja omistautumisesta Jumalalle. Jeesuksen Kristuksen kautta he elävät ja vaeltavat uudessa elämässä. Room. 6:4

2. Ainoastaan ne, jotka todella tunnustavat katumusta Jumalaa kohtaan ja uskossa kuuliaisina kääntyvät Herramme Jeesuksen Kristuksen puoleen, ovat sopivia tähän toimitukseen. Mark. 16:16; Ap.t. 8:36, 37; Ap.t. 8:12 Ap.t. 2:41; Ap.t. 18:8

3. Tämän toimituksen ulkoisena elementtinä tulee käyttää vettä, jossa kastettava kastetaan Isän, ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Matt. 28:19, 20; Ap.t. 8:38

4. Kastettavan upottaminen tai laskeminen veteen on tarpeen tämän toimituksen suorittamiseksi asianmukaisesti. Matt. 3:16; Joh. 3:23