Luku 28: Kaste ja Herran ehtoollinen

1. Kaste ja Herran ehtoollinen ovat selkeästi säädettyjä ja oleellisen tärkeitä toimituksia, jotka Herra Jeesus, ainoa lainsäätäjä, on suvereenisti asettanut. Niitä tullaan jatkamaan hänen seurakunnassaan tämän maailmanajan loppuun saakka. Matt. 28:19, 20; 1. Kor. 11:26

2. Ainoastaan pätevästi valtuutettujen ja kutsuttujen tulee suorittaa näitä pyhiä toimituksia, Kristuksen säädöksen mukaisesti. Matt. 28:19; 1. Kor. 4:1