Luku 27: Pyhien yhteys

1. Kaikilla Kristukseen yhdistyneillä pyhillä on yhteys hänen kanssaan hänen armossaan, kärsimyksessään, kuolemassaan, ylösnousemuksessaan ja kunniassaan. 1. Joh. 1:3; Joh. 1:16; Fil. 3:10; Room. 6:5, 6 Kristus on tällöin henkensä ja uskon kautta heidän päänsä. Tämä ei kuitenkaan tee heistä samaa persoonaa hänen kanssaan. Pyhät ovat yhdistyneinä toisiinsa rakkaudessa; näin heillä on yhteys toistensa lahjoihin ja suosioon. Ef. 4:15, 16; 1. Kor. 12:7; 1. Kor. 3:21–23 Pyhät ovat tällöin velvollisia suorittamaan järjestyksen mukaisesti sellaisia julkisia ja yksityisiä tehtäviä, jotka koituvat heidän keskinäiseksi hyväkseen. Tämä koskee niin sisäisen kuin ulkoisen ihmisen hyvää. 1. Tess. 5:11, 14; Room. 1:12; 1. Joh. 3:17, 18; Gal. 6:10

2. Pyhät ovat velvollisia säilyttämään pyhän veljeyden ja yhteyden jumalanpalveluksessa sekä muissa sellaisissa hengellisissä toimituksissa jotka ovat heille vahvistukseksi. Hepr. 10:24, 25; Hepr. 3:12, 13 He myös auttavat toisiaan ulkonaisissa asioissa kykyjensä ja tarpeidensa mukaan. Ap.t. 11:29, 30 Tätä avun yhteyttä on erityisesti sovellettava evankeliumin säännön mukaan niissä ihmissuhteissa joissa he ovat, kuten perheissä Ef. 6:4 tai seurakunnissa. 1. Kor. 12:14–27 Kuitenkin Jumalan suomia tilaisuuksia osoittaa anteliaisuutta tarjotaan myös kaikille uskossa oleville jotka vain kutsuvat avukseen Herran Jeesuksen nimeä. Siitä huolimatta tämä pyhien yhteys ei tee mahdolliseksi toisten uskovien yksityisen omistusoikeuden kumoamista tai sen kyseenalaistamista. Ap.t. 5:4; Ef. 4:28