Luku 25: Avioliitto

1. Avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto. Miehen ei ole laillista pitää enempää kuin yhtä vaimoa eikä yhdellä naisella ole oikeutta pitää kuin yhtä aviomiestä samanaikaisesti. 1.Moos. 2:24; Mal. 2:15; Matt. 19:5, 6

2. Avioliitto on säädetty aviomiehen ja vaimon keskinäiseksi avuksi, 1. Moos. 2:18 ihmiskunnan lisääntymiseksi laillisella tavalla 1. Moos. 1:28 ja epäpuhtauden estämiseksi. 1. Kor. 7:2, 9

3. Kaikkien ihmisten on laillista solmia avioliitto, jos he voivat vakaasti antaa siihen suostumuksensa. Hepr. 13:4; 1. Tim. 4:3 Kristittyjen velvollisuutena on kuitenkin solmia avioliitto Herran nimessä. 1. Kor. 7:39 Siksi todellisen uskonnon tunnustajien ei tule solmia avioliittoa uskottomien tai epäjumalanpalvelijoiden kanssa. Hurskaiden ei myöskään pidä solmia epätasa-arvoista liittoa sellaisten kanssa, jotka elävät pahamaineista elämää tai kannattavat kadottavaa harhaoppia. Neh. 13:25–27

4. Avioliittoa ei voi solmia sellaisten verisukulaisten tai läheisten sukulaisten kanssa, jotka on kielletty Jumalan sanassa. 3. Moos. 18 Tällaisia sukurutsaisia avioliittoja ei tule pariskuntien suostumuksellakaan laillistaa niin, että nämä henkilöt eläisivät yhdessä miehenä ja vaimona. Mark. 6:18; 1. Kor. 5:1