Luku 24: Maallinen esivalta

1. Jumala, koko maailman ylin herra ja kuningas, on määrännyt maallisen esivallan itselleen alamaiseksi ja ihmisten yläpuolelle. Esivalta toimii Jumalan kunniaksi ja yhteiseksi hyväksi. Tätä tarkoitusta varten Jumala on varustanut esivallan miekalla, jotta se voi puolustaa ja rohkaista hyviä ja rangaista pahantekijöitä. Room. 13:1–4

2. Kristityn on sallittua ottaa vastaan esivallan virka ja toimia siinä, kun häntä sellaiseen kutsutaan. Esivallan virassa kristittyjen tulee erityisesti ylläpitää oikeudenmukaisuutta ja rauhaa 2. Sam. 23:3; Ps. 82:3, 4 kunkin kansakunnan terveellisten lakien mukaan. Esivallan virassa kristityt voivat laillisesti Uuden testamentin aikana käydä sotaa oikeudenmukaisissa ja välttämättätömissä olosuhteissa. Luuk. 3:14

3. Koska maalliset esivallan edustajat ovat Jumalan asettamia edellä mainituista syistä, meidän tulee Herrassa alistua kaikkiin laillisiin heidän käskemiinsä asioihin. Meidän ei kuulu alistua pelkästään rangaistuksen pelosta, vaan myös omantunnon tähden. Room. 13:5–7; 1. Piet. 2:17 Meidän on anottava ja rukoiltava kuninkaiden ja kaikkien vallassa olevien puolesta, jotta voimme elää heidän alaisuudessaan hiljaista ja rauhallista elämää kaikessa jumalisuudessa ja vilpittömyydessä. 1. Tim. 2:1, 2