Luku 17: Pyhien kestävyys

1. Ne, jotka Jumala on hyväksynyt rakastetussa Pojassaan ja jotka hänen Henkensä on vaikuttavasti kutsunut ja pyhittänyt, ja joille on annettu hänen valittujensa kallisarvoinen usko, eivät voi täysin tai lopullisesti langeta pois armon tilasta. He säilyvät varmasti siinä loppuun asti ja tulevat iankaikkisesti pelastetuiksi. He eivät kadu Jumalan lahjaa ja kutsumusta. Jumala tuottaa ja ruokkii heissä uskoa, katumusta, rakkautta, iloa, toivoa ja kaikkia heidän kuolemattomuuteensa johtavia Hengen lahjoja. Joh. 10:28, 29 ; Fil. 1:6; 2. Tim. 2:19; 1. Joh. 2:19 Vaikka moninaiset myrskyt ja tulvat nousevat ja iskevät heitä vasten, ne eivät voi koskaan horjuttaa valittuja siltä perustukselta ja kalliolta, johon heidät on uskon kautta ankkuroitu. Jumalan valon tuntemus ja rakkaus voivat peittyä ja pimentyä hetkellisesti heidän epäuskonsa ja Saatanan kiusauksien kautta. Ps. 89:31, 32; 1. Kor. 11:32 Tästä huolimatta Jumala on edelleen sama, ja näin he ovat varjeltuja pelastukseen Jumalan voimasta, jossa he nauttivat heille hankitusta asemasta. He ovat olleet kaiverretut hänen kämmeniinsä ja heidän nimensä ovat olleet kirjoitetut elämän kirjaan ennen aikojen alkua. Mal. 3:6

2. Tämä pyhien kestävyys ei riipu heidän omasta vapaasta tahdostaan vaan Jumalan valintapäätöksen muuttumattomuudesta. Room. 8:30; Room. 9:11, 16 Se vuotaa heihin Isä Jumalan vapaasta ja muuttumattomasta rakkaudesta. Tähän vaikuttaa Jeesuksen Kristuksen esirukous ja ansio sekä uskovien yhteys hänen kanssaan, Room. 5:9, 10; Joh. 14:19 Jumalan vala, Hepr. 6:17, 18 Hengen ja Jumalan siemenen pysyminen heissä 1. Joh. 3:9 ja armon liiton luonne. Jer. 32:40 Pyhien kestävyyden varmuus ja erehtymättömyys perustuu kaikkeen tähän.

3. Pyhät voivat kuitenkin langeta vakaviin synteihin, Saatanan ja maailman houkutusten vuoksi, koska turmeltuneisuus säilyy heissä ja kun armonvälineiden laiminlyöminen on jatkunut. Matt. 26:70, 72, 74 He saattavat jatkaa syntistä elämäänsä, jolloin he eivät tuota iloa Jumalalle ja murehduttavat Pyhää Henkeä. Jes. 64:5, 9; Ef. 4:30 Silloin heidän armonsa ja sielun lohtunsa heikentyvät, Ps. 51:10, 12 heidän sydämensä kovettuu ja heidän omatuntonsa haavoittuu. Ps. 32:3, 4 He loukkaavat toisia ja herättävät pahennusta ja hankkivat itselleen Jumalan ajallisen tuomion. 2. Sam. 12:14 Kuitenkin tulevat palaamaan katumukseen ja kestävät loppuun asti uskon kautta Kristukseen Jeesukseen. Luuk. 22:32, 61, 62