Luku 10: Vaikuttava kutsu

1. Kaikki ne, jotka Jumala on ennaltamäärännyt elämään, hän näkee hyväksi – säätämänään ja hyväksymänään aikana – vaikuttavasti kutsua Room. 8:30; Room. 11:7; Ef. 1:10, 11; 2. Tess. 2:13,14 sanallaan ja Hengellään pois siitä synnin ja kuoleman tilasta, missä he luonnostaan ovat. Jumala kutsuu heidät Jeesuksen Kristuksen armoon ja pelastukseen, Ef. 2:1–6 valaisee heidän mielensä hengellisesti ja pelastavasti niin, että he ymmärtävät Jumalan asioita. Ap.t. 26:18; Ef. 1:17, 18 Jumala ottaa heiltä pois kivisydämen ja antaa heille lihasydämen. Hes. 36:26 Hän uudistaa heidän tahtonsa ja kaikkivaltiaalla voimallaan suuntaa heidät hyvään, vetäen vaikuttavasti heidät Jeesuksen Kristuksen luo. 5. Moos. 30:6; Hes. 36:27; Ef. 1:19 Silti kutsutut tulevat Jumalan luokse vapaaehtoisesti, koska Jumalan armo on tehnyt heidät siihen halukkaiksi. Ps. 110:3; Laul. l. 1:4

2. Tämä vaikuttava kutsu on yksin Jumalan vapaan ja erityisen armon kutsu, ei mikään ihmisen ennalta aavistama kutsu, eikä myöskään ole lähtöisin mistään luodun omasta voimasta tai toiminnasta. 2. Tim. 1:9; Ef. 2:8 Ihminen on täysin haluton ja kuollut synteihinsä ja rikoksiinsa, kunnes Pyhä Henki herättää hänet eloon ja uudistaa hänet. 1. Kor. 2:14; Ef. 2:5; Joh. 5:25 Silloin ihminen kykenee vastaamaan tähän kutsuun ja ottamaan sen tarjoaman ja sisältämän armon vastaan. Tämä vastaaminen on mahdollista sen voiman kautta, joka ei ole sen vähempi kuin mikä herätti Kristuksen kuolleista. Ef. 1:19, 20

3. Kristus pelastaa ja uudestisynnyttää Henkensä kautta ne valitut, jotka ovat kuolleet vauvoina. Joh. 3:3, 5, 6 Kristus tekee työtään milloin, missä ja miten hän itse näkee hyväksi. Joh. 3:8 Niin tapahtuu myös kaikille valituille ihmisille, joita ei voida ulkonaisesti kutsua sananjulistuksen avulla.

4. Sellaiset, jotka eivät ole valittuja, eivät voi koskaan todellisesti tulla Kristuksen luo, vaikka heitä voidaan kutsua sananjulistuksen kautta ja he voivat kokea joitakin Hengen toimia. Matt. 22:14; Matt. 13:20, 21; Hepr. 6:4, 5 He eivät halua eivätkä voi tulla Kristuksen luo, koska he eivät ole Isän vaikuttavasti vetämiä. Joh. 6:44, 45, 65; 1. Joh. 2:24, 25 Siksi he eivät voi myöskään pelastua. Vielä vähemmän voisivat ne ihmiset jotka eivät ota vastaan kristillistä uskoa pelastua millään keinolla, vaikka he kuinka ahkerasti muokkaisivat elämäänsä luonnollisen järjen valon ja tunnustamansa uskonnon asetusten mukaan. Ap.t. 4:12; Joh. 4:22; Joh. 17:3