SYNTI & SEN SEURAUKSET

17. KYSYMYS: Jatkoivatko ensimmäiset vanhempamme viattomuuden tilassa, johon heidät oli luotu?

VASTAUS: Ensimmäiset vanhempamme tekivät syntiä Jumalaa vastaan omasta vapaasta tahdostaan ja lankesivat pois viattomuuden tilasta, johon heidät luotiin.

RAAMATTU: ”Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet.” Room. 5:12 .

KTS. MYÖS: 1. Moos. 3:1–7; Saarn. 7:29 .

18. KYSYMYS: Mitä on synti?

VASTAUS: Synti on rikkomus Jumalan lakia vastaan.

RAAMATTU: ”He, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole Häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.” Room. 1:21 .

KTS. MYÖS: Matt. 5:48; Room. 5:13; 1. Kor. 10:31; 1. Piet. 1:16; 1. Joh. 3:4; Joh. 14:23 .

KOMMENTTI: Synti on asenne, halu tai teko joka rikkoo Jumalan moraalisäännöksiä vastaan. Synnin olemukseen kuuluu, että se kunnioittaa ja palvoo enemmän luotua kuin Luojaa. Synnin olemukseen kuuluu myös ylpeys omasta suvereenisuudesta, itsenäisyydestä ja paremmuudesta suhteessa Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Kerro lapsellesi tai aviopuolisollesi esimerkkejä synneistä omassa elämässäsi. Missä asioissa sinulla on taipumus ajatella itsesi parempana kuin toisia?

19. KYSYMYS: Mikä oli synti, jonka seurauksena ensimmäiset vanhempamme lankesivat siitä tilasta, johon heidät oli luotu?

VASTAUS: Synti, jonka seurauksena ensimmäiset vanhemmat lankesivat tilasta, johon heidät oli luotu, oli kielletyn hedelmän syöminen.

RAAMATTU: ”Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.” 1. Moos. 3:6, 12, 13 .

KOMMENTTI: Ensimmäisen synnin takana on ihmisen halu olla suvereenin Jumalan kaltainen ja hallita omaa elämäänsä ilman alistumista hyvän Luojansa alle. Kysy esimerkkejä lapsilta, kuinka tämä ilmenee elämässä.

20. KYSYMYS: Lankesiko koko ihmiskunta Aadamin ensimmäisessä synnissä?

VASTAUS: Liitto, jonka Jumala teki Aadamin kanssa, koski myös kaikkia hänen jälkeläisiään. Koko ihmiskunta, Aadamin jälkeläisinä sukupolvesta toiseen, teki syntiä hänessä ja lankesi hänen kanssaan tämän ensimmäisessä synnissä.

RAAMATTU: ”Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet.” Room. 5:12 .

KTS. MYÖS: 1. Kor. 15:21–22; Room. 5:18–19 .

KOMMENTTI: Aadamissa jokainen ihminen lankesi ja sen seurauksena on kokonaisvaltaisesti ja moraalisesti täysin korruptoitunut suhteessa Jumalaan. Jokainen ihminen on luonnostaan Jumalan vihan alla siittämisestään alkaen ( Ef. 2:3; Joh. 3:36 ). Sen tähden jokainen ihminen tarvitsee uuden syntymän ja uuden sydämen, eikä pelkkää ”ratkaisua” Kristuksen puoleen.

21. KYSYMYS: Mihin tilaan ihmiskunta lankesi?

VASTAUS: Lankeemus toi koko ihmiskunnan synnin ja kurjuuden tilaan.

RAAMATTU: ”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin.” Ef. 2:1–3 .

KTS. MYÖS: Jes. 53:6; 64:6; Ps. 51:5; Joh. 3:6–7; Room. 5:18–19; 7:18; 1. Kor. 2:14 .

22. KYSYMYS: Mikä on sen tilan syntisyys, johon koko ihmiskunta lankesi?

VASTAUS: Sen tilan syntisyys, johon koko ihmiskunta lankesi, on Aadamin ensimmäisen synnin syyllisyys, alkuperäisen vanhurskauden puute, koko luonnon korruptoituneisuus (jota yleisesti kutsutaan perisynniksi), ja kaikki ne todelliset synnit, jotka tulevat tämän luonteen seurauksena.

RAAMATTU: ”Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.” Room. 5:19 .

KTS. MYÖS: Jes. 53:6; Ps. 51:5; Matt. 15:19; Room. 3:10; Ef. 2:1 .

23. KYSYMYS: Mihin kurjuuteen ihmiskunta lankesi Aadamin ensimmäisen synnin mukana?

VASTAUS: Lankeemuksessa koko ihmiskunta kadotti yhteyden Jumalaan ja joutui Hänen vihansa ja kirouksensa alle. Ihmiskunta tehtiin vastuulliseksi tämän elämän kurjuudesta, itse kuolemasta ja helvetin kivuista iankaikkisesti.

RAAMATTU: ”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23 .

KTS. MYÖS: 1. Moos. 3:8, 24; Ps. 9:17; Matt. 25:41–46; Gal. 3:10; Ef. 2:3 .

KOMMENTTI: Painota lapselle, että jokainen ihminen on henkilökohtaisesti vastuussa omasta synnistään ja kirouksestaan Jumalan edessä. Kerro esimerkkejä, kuinka meillä on taipumus syytellä muita omista virheistämme.