JUMALAN ARMO KRISTUKSESSA

24. KYSYMYS: Jättikö Jumala koko ihmiskunnan kadotukseen synnin ja kurjuuden tilassa?

VASTAUS: Jumala, Hänen pelkästä hyvästä tahdostaan, iankaikkisuudessa, valitsi ihmisiä iankaikkiseen elämään, teki armonliiton vapauttaakseen heidät synnin ja kurjuuden tilasta ja tuodakseen heidät vapautuksen tilaan vapahtajan avulla.

RAAMATTU: ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin Hän ennen maailman perustamista oli Hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat Hänen edessään, rakkaudessa.” Ef. 1:3–4 .

KTS. MYÖS: Jer. 31:33; Ap. t. 13:48; Room. 5:21; 8:29–30; 9:11–12; 11:5–7; 2. Tess. 2:13 .

KOMMENTTI: Armonliitto on Jumalan tekemä liitto, joka ilmoitettiin Aadamille lupauksessa pelastuksesta naisen siemenen kautta. Koska Jumala teki siinä aloitteen ja lupasi täyttää sen, se ei voi epäonnistua. Sen tähden armonliitto on täynnä suloista toivoa. Armonliitto on voimassa kaikille, jotka uskovat evankeliumin. Uskominen on Jumalan suvereenin armon työtä Hänen armollisen valintansa mukaan. Armonliitto antaa toivoa kertoa evankeliumi kaikenlaisille ihmisille ja kaikille kansoille, koska Jumalan liitto ei tule epäonnistumaan, vaan se täyttää sen tehtävän, joka sille on annettu. Kukaan ihminen ei ole Jumalan armon ulottumattomissa, vaan armonliitto takaa, että Jumala kykenee muuttamaan kaikkein epätodennäköisimmän ihmisen vihollisesta ystäväkseen.

Armonliitto on lähetystyön toivo ja motiivi, koska se takaa ihmisten kaikista kansoista pelastuvan. Auta lapsiasi kasvamaan ymmärryksessä liittyen koko maailman kansoihin (esim. www.wycliffe.fi tai www.joshuaproject.net).

25. KYSYMYS: Kuka on Jumalan valittujen vapahtaja?

VASTAUS: Jumalan valittujen ainut vapahtaja on Herra Jeesus Kristus. Hän on iankaikkinen Jumalan Poika, joka tuli ihmiseksi. Kristus on ja tulee aina olemaan sekä Jumala että ihminen, kahdessa eri luonnossa ja yhdessä persoonassa iankaikkisesti.

RAAMATTU: ”Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme – sillä kirjoitettu on: Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu.” Gal. 3:13 .

KTS. MYÖS: Joh. 1:14; Room. 9:5; Kol. 2:9; 1. Tim. 2:5; 3:16 .

26. KYSYMYS: Kuinka Kristus, joka on Jumalan Poika, tuli ihmiseksi?

VASTAUS: Kristus, Jumalan Poika, tuli ihmiseksi ottamalla itselleen konkreettisen ruumiin ja sielun. Hänet siitettiin Pyhän Hengen voimasta neitsyt Marian kohdussa, ja Hän syntyi Mariasta kuitenkin ilman syntiä.

RAAMATTU: ”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme Hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Joh. 1:14 .

KTS. MYÖS: Matt. 26:38; Luuk. 1:31, 35; 2:52; Joh. 12:27; Kol. 2:9; Hepr. 2:14; 4:14; 7:26 .

KOMMENTTI: Kysy lapsiltasi, kuinka voi olla mahdollista, että näkymättömästä Jumalasta voi tulla ihminen? Ihmetelkää yhdessä inkarnaation ihmettä ja Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan. Kerro, kuinka Jeesus tuli palvelemaan ihmistä.

27. KYSYMYS: Mitä virkoja ja tehtäviä Kristus suorittaa meidän puolestamme, vapahtajanamme?

VASTAUS: Kristus, vapahtajamme, suorittaa profeetan, papin ja kuninkaan virkoja, sekä nöyryytyksen että kirkkauden tilassa.

RAAMATTU: Ps. 2:6; Ap. t. 3:22; Hepr. 5:6 .

28. KYSYMYS: Kuinka Kristus suorittaa profeetan viran ja tehtävän puolestamme?

VASTAUS: Kristus suorittaa profeetan viran puolestamme paljastamalla meille sanallaan ja Hengellään Jumalan tahdon pelastukseen.

RAAMATTU: ”Sillä Mooses on sanonut: ’Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.” Ap. t. 3:22 .

KTS. MYÖS: Joh. 1:18; 14:26; 15:15 .

29. KYSYMYS: Kuinka Kristus suorittaa papin viran ja tehtävän puolestamme?

VASTAUS: Kristus suorittaa papin viran antamalla itsensä kertakaikkiseksi uhriksi tyydyttämään Jumalan oikeudenmukaisuuden. Hän tuo meidät takaisin Jumalan luo ja rukoilee jatkuvasti meidän puolestamme Jumalan edessä.

RAAMATTU: ”…niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan” Hepr. 5:6 .

KTS. MYÖS: Room. 8:34; Ef. 5:2; Hepr. 2:17; 7:25; 9:28; 1. Piet. 2:24 .

KOMMENTTI: Aadamin tehtävä ”viljellä ja varjella maata” ( 1. Moos. 2:15 ) oli papillinen tehtävä. Aadam, kuten myöhemmin Israel, epäonnistui tässä tehtävässä. Kristus viimeisenä Aadamina ja todellisena Israelina täytti tämän tehtävän täydellisesti. Kun joudut ojentamaan lastasi, päätä tilanne aina evankeliumin julistukseen: Jeesus on ollut kuuliainen meidän puolestamme ja sen tähden me tarvitsemme Häntä.

30. KYSYMYS: Kuinka Kristus suorittaa kuninkaan viran ja tehtävän puolestamme?

VASTAUS: Kristus suorittaa kuninkaan viran laittamalla meidät alamaisiksi Hänelle, hallitsemalla, puolustamalla ja estämällä sekä voittamalla kaikki vihollisensa.

RAAMATTU: ”Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni” Ps. 2:6 .

KTS. MYÖS: Ps. 110:1–2; Matt. 2:6; Luuk. 1:32–33; 1. Kor. 15:25; Ap. t. 15:14–16 .

KOMMENTTI: Aadamin tehtävä oli hallita kuninkaana Jumalan luomakuntaa Jumalan valtuuttamana suurlähettiläänä. Hän epäonnistui tässä tehtävässä kapinointinsa tähden. Toinen ja viimeinen Aadam, Jeesus Kristus, täytti myös tämän tehtävän kapinoitsijoiden puolesta.

31. KYSYMYS: Mitä tarkoitamme Kristuksen nöyryytyksellä?

VASTAUS: Kristuksen nöyryytyksellä tarkoitamme, että Hän syntyi alhaisiin oloihin ja Hänet tehtiin lain alaiseksi. Hän koki tämän elämän kaikki vaikeudet ja kärsimykset. Sen lisäksi Hän otti vastaan Jumalan vihan ja Hänet kirottiin ristinkuolemalla. Hänet haudattiin ja Hän maistoi kuolemaa hetkellisesti.

RAAMATTU: ”Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.” Fil. 2:8 .

KTS. MYÖS: Jes. 53:3; Matt. 12:40; 27:46; Mark. 15:45–6; Luuk. 2:7; 22:44; Gal. 4:4 .

KOMMENTTI: Kerro lapsillesi likaisimmasta työstä, jota voit kuvitella (esimerkiksi likaisen vessan pesu). Kuka haluaisi tehdä tällaisen työn? Iankaikkinen Jumala tuli ihmiseksi Kristuksessa, ja teki kaikkein likaisimman työn Hänen omiensa puolesta.

Kristus on ainut ihminen, joka on ollut kuuliainen Jumalan moraalilaille, kymmenelle käskylle (aktiivinen kuuliaisuus), ja näin Hän on täydellinen uhri kärsimään syntisten ihmisten rangaistuksen ja kirouksen Jumalan edessä (passiivinen kuuliaisuus). Painota lapsellesi, että ei ainoastaan Kristuksen kuolema, vaan myös Hänen täydellinen elämänsä ovat elintärkeitä.

32. KYSYMYS: Mitä tarkoitamme Kristuksen korotuksella?

VASTAUS: Kristuksen korotuksella tarkoitamme, että Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, meni ylös taivaaseen ja istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Kristus tulee tuomitsemaan maailman viimeisenä päivänä.

RAAMATTU: ”Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että Hänet haudattiin ja että Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan.” 1. Kor. 15:3–4 .

KTS. MYÖS: Mark. 16:19; Ap. t. 1:11; 17:31 .

KOMMENTTI: Haasta lastasi miettimään Kristuksen ylösnousemusta. On tärkeää antaa jokaisen ihmisen painiskella ylösnousemuksen historiallisuuden kanssa. Painota Kristuksen historiallista ja fyysistä ylösnousemusta.