LUOMINEN & KAITSELMUS

12. KYSYMYS: Kuinka Jumala toteuttaa Hänen suunnitelmansa?

VASTAUS: Jumala toteuttaa suunnitelmansa luomistyössään ja kaitselmuksessaan.

RAAMATTU: ”Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut” Ilm. 4:11 .

KTS. MYÖS: 1. Moos. 1:1; Matt. 5:45; 6:26; Ap. t. 14:17; Sananl. 16:9, 33; 19:21; 20:24; 21:1, 31 .

13. KYSYMYS: Mikä on luomistyö?

VASTAUS: Jumala teki kaikki asiat tyhjästä – Hänen sanansa voimalla – kuudessa päivässä. Koko luomistyö oli hyvä.

RAAMATTU: ”Alussa loi Jumala taivaan ja maan.” 1. Moos. 1:1, 31 .

KTS. MYÖS: 2. Moos. 20:11; Room. 4:17; Hepr. 11:3 .

KOMMENTTI: Ennen luomistyötä Jumala oli pyhässä kolminaisuudessa yhteydessä itsensä kanssa. ”Sen tähden Hänen luomistyönsä on aina erilainen kuin meidän: me aloitamme aina Hänen luomistyöstänsä.” Auta lapsia ihmettelemään ja hämmästelemään luomakunnan monimuotoisuutta ja kauneutta. Vie lapsesi luontoon katselemaan vaahteranlehtiä, (vaikka videopelien pelaamisen sijasta). Pyydä lapsia tekemään mustikka. He huomaavat, etteivät kykene siihen. Auta heitä näkemään, että he pystyvät tekemään mustikkapiirakan Jumalan luomista mustikoista. Tai kuinka ihminen voi leipoa leivän Jumalan luomasta viljasta.

14. KYSYMYS: Kuinka Jumala teki ihmisen?

VASTAUS: Jumala teki ihmisen, miehen ja naisen, omaksi kuvakseen, tiedossa, vanhurskaudessa (oikeudenmukaisuudessa), pyhyydessä sekä pitämään huolta muusta luomakunnasta.

RAAMATTU: ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi Hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: ’Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet’ ”. 1. Moos. 1:27–28 .

KTS. MYÖS: Ef. 4:24; Kol. 3:10 .

KOMMENTTI: ”Tämä ei tarkoita, että ihminen tietäisi kaiken, mitä Jumala tietää tai että ihminen olisi vanhurskauden ja pyhyyden lähde. Ihmiset kykenevät kuitenkin omistamaan ja heijastamaan Jumalan tietoa, vanhurskautta ja pyhyyttä. Tämä tapahtuu luottamisen ja rakkauden suhteessa Jumalaan sekä toisiin ihmisiin tavalla, joka on ainutlaatuinen muihin luotuihin verrattuna”. Kerro esimerkkejä lapselle siitä erosta, joka ihmisen ja eläimen välillä on. Jumalan kuvaksi luominen tarkoittaa myös funktionaalista tehtävää, joka on kolmisäikeinen. Ensinnäkin, ihmiset ovat luodut suhteessa Jumalaan edustamaan Häntä ja elämään kuuliaisina Hänelle. Toiseksi, ihmiset ovat luotuja suhteessa toisiin ihmisiin rikastuttamaan ja rakastamaan lähimmäistä. Kolmanneksi, ihminen luotuna on velvollinen pitämään luomakunnasta huolta ja varjelemaan sitä. Koska tämä on Jumalan luomistarkoitus ihmisille, kerro ja kuvaile lapselle, että tämä on hyvä elämä. Mies ja nainen ovat tasa-arvoisia Jumalan kuvia, joilla on kuitenkin sekä luomisen että vapautuksen perusteella toisistaan erilaiset ja toisiaan täydentävät roolit.

15. KYSYMYS: Mitkä ovat Jumalan kaitselmuksen työt?

VASTAUS: Jumalan kaitselmuksen työt ovat pyhiä, viisaita ja voimakkaita, joiden kautta Hän pitää yllä ja säätää kaikkien luotujensa toimet.

RAAMATTU: ”…ja joka, ollen Hänen kirkkautensa säteily ja Hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa.” Hepr. 1:3 .

KTS. MYÖS: Neh. 9:6; Ps. 103:19; Matt. 10:29–30; Kol. 1:17

KOMMENTTI: Puhu lapsesi kanssa ”onnesta”. Onko sellaista olemassa maailmassa, jota Jumala ei kaitsisi? Painota sitä, että kaikki asiat, nekin jotka aluksi vaikuttavat huonoilta, vääriltä ja epäoikeudenmukaisilta, perimmiltään ovat Jumalan kaitselmuksen alla ja päätyvät Hänen salaisen tarkoituksensa kautta Jumalan kunniaksi ja Hänen lastensa hyödyksi. 5. Moos. 29:29; Sananl. 16:33

16. KYSYMYS: Minkä erityisen kaitselmuksen teon Jumala teki ihmistä kohtaan luodessaan hänet?

VASTAUS: Kun Jumala loi ihmisen, hän teki hänen kanssaan työn liiton, joka oli riippuvainen ihmisen täydellisestä kuuliaisuudesta. Jumala käski häntä olla syömättä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ihminen tulisi kuolemaan, jos hän ei olisi kuuliainen tälle Jumalan käskylle.

RAAMATTU: ”Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman” 1. Moos. 2:15–17 .

KTS. MYÖS: Room. 5:12; Gal. 3:12 .

KOMMENTTI: ”Hyvän ja pahan tieto on kyky tehdä päätöksiä suvereenisti ja itsenäisesti ilman alistuneisuutta ulkopuolelle.”