SEURAKUNTA & ARMONVÄLINEET

95. KYSYMYS: Mitkä ovat ne ulkoiset ja yleiset armonvälineet, joiden kautta Kristus kommunikoi meille vapautuksen edut?

VASTAUS: Ulkoiset ja yleiset armonvälineet, joiden kautta Kristus kommunikoi meille vapautuksen edut, ovat Hänen toimituksensa, erityisesti sana, kaste ja Herran ehtoollinen sekä rukous; kaikki nämä vaikuttavat valittujen hyväksi pelastukseen.

RAAMATTU: ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.” Room. 10:17 .

KTS. MYÖS: Jaak. 1:18; 1. Kor. 3:5; Ap. t. 14:1; 2:41, 42 .

96. KYSYMYS: Kuinka sana vaikuttaa pelastumisen?

VASTAUS: Jumalan Henki tekee sanan lukemisen, erityisesti sanan saarnaamisen, vaikuttavaksi tavaksi vakuuttaa ja käännyttää syntisiä sekä rakentaa heitä pyhyydessä ja tukea uskon kautta pelastukseen.

RAAMATTU: ”Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen.” 1. Piet. 2:1, 2 .

KTS. MYÖS: Ps. 19:7; 119:11, 18; Room. 1:16; 1. Tess. 1:6 .

97. KYSYMYS: Kuinka sanaa tulee lukea ja kuunnella, jotta se vaikuttaisi pelastukseksi?

VASTAUS: Jotta sana tulisi vaikuttamaan pelastukseksi, meidän tulee olla läsnä, valmistautua siihen ja rukoilla, ottaa se vastaan uskossa ja rakkaudessa, ja antaa sen painua sydämiin sekä harjoittaa sitä elämässämme.

RAAMATTU: ”…kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.” 2. Tess. 2:10 .

KTS. MYÖS: Ps. 119:11; Sananl. 8:34; 1. Tim. 4:13; 1. Piet. 2:1, 2; Hepr. 2:1, 3; 4:2; Jaak. 1:21, 25 .

98. KYSYMYS: Kuinka kaste ja Herran ehtoollinen tulevat vaikuttaviksi tavoiksi pelastukseen?

VASTAUS: Kaste ja Herran ehtoollinen tulevat vaikuttaviksi tavoiksi pelastukseen, ei minkään niissä itsessään olevan asian tähden, tai sen tähden kuka ne jakaa, vaan ainoastaan Kristuksen siunauksen ja Hengen vaikutuksen kautta niille, jotka uskossa vastaanottavat ne.

RAAMATTU: ”Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.” 1. Piet. 3:21 .

KTS. MYÖS: 1. Kor. 3:6, 7; 12:13 .

99. KYSYMYS: Kuinka kaste ja Herran ehtoollinen eroavat toisista Jumalan toimituksista?

VASTAUS: Kaste ja Herran ehtoollinen eroavat toisista toimituksista siinä, että ne ovat Kristuksen erityisesti määräämiä. Ne osoittavat ja soveltavat Uuden Liiton näkyvät ja ulkoiset merkit uskoviin.

RAAMATTU: ”Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: ’Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini’. Ja Hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: ’Juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.’ ” Matt. 26:26–28 .

KTS. MYÖS: Matt. 28:19; Ap. t. 22:16; Room. 6:4 .

KOMMENTTI: Jumala käyttää kaikenlaisia asioita välittämään hyvyyttään meille. Äiti, postinkantaja, leipuri, opettaja jne. toimivat Jumalan välikäsinä. Auta lastasi ymmärtämään, kuinka Jumala toimii hyvin paljon ihmisten kautta. Näin lapsesi voi oppia arvostamaan erilaisia ammatteja. Kaste ja ehtoollinen ovat erityisiä Jumalan tapoja näyttää, muistuttaa ja välittää Kristuksen työtä syntisten puolesta sekä uuden elämän toivoa.

100. KYSYMYS: Mikä on kaste?

VASTAUS: Kaste on pyhä toimitus, joka tehdään upotuskasteena Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaste on merkkinä siitä, että meidät on liitetty Kristukseen ja siitä, että jaamme armonliiton hyödyt ja että meillä on yhteys Herraan.

RAAMATTU: ”…ollen haudattuina Hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös Hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti Hänet kuolleista.” Kol. 2:12 .

KTS. MYÖS: Matt. 28:19; Room. 6:3–5; Gal. 3:27 .

101. KYSYMYS: Kenelle kaste voidaan antaa?

VASTAUS: Kaste voidaan antaa kaikille niille, jotka tunnustavat kääntymyksen Jumalaa kohtaan, uskoa ja kuuliaisuutta Herraamme Jeesusta Kristusta kohtaan. Kastetta ei pidä antaa kenellekään muulle.

RAAMATTU: ”Niin Pietari sanoi heille: ’Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan’.” Ap. t. 2:38 .

KTS. MYÖS: Matt. 3:6; Mark. 16:16; Ap. t. 8:12, 36; 10:47, 48 .

102. KYSYMYS: Tuleeko tunnustavien uskovien pikkulapset myös kastaa?

VASTAUS: Uskovien pikkulapsia ei tule kastaa; koska Pyhät kirjoitukset eivät käske, eikä niistä löydy esimerkkiä siitä, eikä niistä voida päätellä, että näin tulisi menetellä.

RAAMATTU: ”Jotka nyt ottivat Hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.” Ap. t. 2:41 .

KTS. MYÖS: Gal. 3:26, 27; Kol. 2:12; 1. Piet. 3:21 .

103. KYSYMYS: Kuinka kaste tulee toimittaa?

VASTAUS: Kaste tulee toimittaa upottamalla tai kaatamalla koko henkilö veteen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

RAAMATTU: ”Kun Jeesus oli kastettu, nousi Hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja Hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan Hänen päällensä.” Matt. 3:16 .

KTS. MYÖS: Joh. 3:23; Ap. t. 8:38, 39 .

104. KYSYMYS: Mikä on kastettujen vastuu?

VASTAUS: Jokaisen oikein kastetun tehtävä on liittyä johonkin Jeesuksen Kristuksen paikallisseurakuntaan, jotta he voivat elää kaikissa Herran käskyissä ja toiminnassa nuhteitta.

RAAMATTU: ”Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.” Hepr. 10:25 .

KTS. MYÖS: Ap. t. 2:46, 47; 9:26; Room. 16:5; 1. Piet. 2:5 .

105. KYSYMYS: Mikä on näkyvä seurakunta?

VASTAUS: Näkyvä seurakunta on tunnustavien uskovien organisoitu yhteisö, kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa, missä evankeliumia oikein saarnataan, ja missä kastetta ja Herran ehtoollista harjoitetaan uskovien keskuudessa.

RAAMATTU: ”Ja Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.” Ef. 4:11, 12 .

KTS. MYÖS: Ap. t. 2:42; 7:38; 20:7 .

KOMMENTTI: Kerro lapsellesi seurakunnan siunauksesta sinulle ja muille. Kerro kuinka Jumala on säätänyt, että meidät pelastetaan osaksi jotakin suurempaa. Me tarvitsemme toisia ihmisiä kasvaaksemme ja muut tarvitsevat meitä. Tämä on suuri etuoikeus.

106. KYSYMYS: Mikä on näkymätön seurakunta?

VASTAUS: Näkymätön seurakunta on kaikkien valittujen joukko, joita on ikinä ollut ja tulee olemaan koottuna Kristuksen, seurakunnan pään, alle.

RAAMATTU: ”Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.” Joh. 10:16 .

KTS. MYÖS: Joh. 11:52; Ef. 1:10; 1:22, 23 .

107. KYSYMYS: Mikä on Herran ehtoollinen?

VASTAUS: Herran ehtoollinen on seurakunnan pyhä toimitus. Syömällä leipää ja juomalla maljasta Kristuksen kehotuksen mukaan me julistamme Hänen kuolemaansa. Ne jotka syövät ja juovat oikealla tavalla, ottavat osaa Kristuksen ruumiiseen ja vereen, ei fyysiseen, vaan hengelliseen. Kun he toimivat uskossa, heitä ruokitaan niillä hyödyillä, jotka Kristus osti, ja he kasvavat armossa.

RAAMATTU: ”Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?” 1. Kor. 10:16 .

KTS. MYÖS: 1. Kor. 11:23–26 .

108. KYSYMYS: Kuka voi ottaa osaa Herran ehtoolliseen sen arvoisella tavalla?

VASTAUS: Niiden, jotka ottavat osaa Herran ehtoolliseen sen arvoisella tavalla, tulee tutkia itseänsä heidän tiedossaan, että ymmärtävät kyseessä olevan Herran ruumis. Heidän tulee tehdä tämä uskossaan, jota he ruokkivat. Heidän tulee myös tutkia parannuksen tekoaan, rakkauttaan ja uutta kuuliaisuuttaan, etteivät tulisi arvottomalla tavalla ja söisi ja joisi itselleen tuomioksi.

RAAMATTU: ”Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.” 1. Kor. 11:27–31 .

KTS. MYÖS: 1. Kor. 5:8; 2. Kor. 13:5 .