RUKOUS

109. KYSYMYS: Mitä on rukous?

VASTAUS: Rukous on meidän halujemme antamista Jumalalle asioista, jotka ovat Hänen tahtonsa mukaisia, Kristuksen nimessä, syntimme tunnustaen sekä kiitoksella huomioiden Hänen armonsa.

RAAMATTU: ”Sinä kuulet nöyrien halajamisen, Herra, sinä vahvistat heidän sydämensä, sinä teroitat korvasi, auttaaksesi orvon ja sorretun oikeuteensa.” Ps. 10:17

KTS. MYÖS: Ps. 145:19; Joh. 14:13, 14; Fil. 4:6; 1. Joh. 5:14; 1:9 .

110. KYSYMYS: Mitä ohjeita Jumala on antanut avuksemme rukoilemiseen?

VASTAUS: Koko Jumalan sana vie meidät rukoukseen. Sitä erityistä ohjetta rukoukseen, jonka Kristus itse opetti opetuslapsilleen, kutsutaan tavallisesti Herran rukoukseksi.

RAAMATTU: Matt. 6:9–13; 2. Tim. 3:16, 17 .

111. KYSYMYS: Mitä Herran rukouksen alku opettaa meille?

VASTAUS: Herran rukouksen alku, ”Isä meidän, joka olet taivaissa”, opettaa meitä lähestymään Jumalaa pyhässä kunnioituksessa ja varmuudessa, kuten lapset isäänsä, joka on kykenevä ja valmis auttamaan meitä. Meidän tulee rukoilla yhdessä sekä toisten puolesta.

RAAMATTU: Matt. 6:9; Luuk. 11:13; Ap. t. 12:5; Room. 8:15; 1. Tim. 2:1–3 .

112. KYSYMYS: Mitä me rukoilemme Herran rukouksen ensimmäisessä pyynnössä?

VASTAUS: Ensimmäisessä pyynnössä, joka kuuluu, ”Pyhitetty olkoon Sinun nimesi”, me rukoilemme Jumalaa tekemään meidät ja toiset kykeneviksi kunnioittamaan Häntä kaikissa asioissa elämässämme ja että Hän voisi kääntää kaikki asiat omaksi kunniakseen.

RAAMATTU: Ps. 67:1–3; Matt. 6:9; Room. 11:36; 1. Kor. 10:31; Ilm. 4:11 .

113. KYSYMYS: Mitä me rukoilemme Herran rukouksen toisessa pyynnössä?

VASTAUS: Toisessa pyynnössä, joka kuuluu, ”Tulkoon valtakuntasi”, rukoilemme saatanan valtakunnan tuhoutumista ja armon valtakunnan eteenpäin menemistä. Rukoilemme myös, että sekä meidät että muut tuotaisiin siihen sisälle, että pysyisimme siinä ja että armon valtakunta tulisi todeksi nopeasti.

RAAMATTU: Ps. 68:1–18; Matt. 6:10; 9:37–38; Room. 10:1; 2. Tess. 3:1; Ilm. 22:20, 37 .

114. KYSYMYS: Mitä me rukoilemme Herran rukouksen kolmannessa pyynnössä?

VASTAUS: Kolmannessa pyynnössä, joka kuuluu, ”Tapahtukoon Sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa”, rukoilemme Jumalaa armossaan tekemään meidät kykeneviksi ja halukkaiksi tuntemaan Hänen tahtonsa, olemaan kuuliaisia ja alistumaan sille kaikissa asioissa, aivan kuten enkelit taivaissa.

RAAMATTU: Ps. 103:20, 21; 25:4, 5; 119:26; Matt. 6:10 .

115. KYSYMYS: Mitä me rukoilemme Herran rukouksen neljännessä pyynnössä?

VASTAUS: Neljännessä pyynnössä, joka sanoo, ”Anna meille jokapäiväinen leipämme”, me rukoilemme, että Jumalan vapaa lahja voitaisiin ottaa vastaan tämän elämän hyvinä asioina riittävässä määrin ja nauttia Hänen siunauksestaan niissä.

RAAMATTU: Sananl. 30:8, 9; Matt. 6:11; 1. Tim. 6:6–8; 4:4, 5 .

KOMMENTTI: Auta lapsiasi ihmettelemään Jumalan anteliaisuutta ihmisiä kohtaan oppimalla huomaamaan, kuinka Hän antaa ruuan, ystäviä ja muita lahjoja. Käy marjassa tai sienessä lapsesi kanssa ja näytä heille Jumalan anteliaisuus.

116. KYSYMYS: Mitä me rukoilemme Herran rukouksen viidennessä pyynnössä?

VASTAUS: Viidennessä pyynnössä, joka kuuluu, ”…ja anna meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisillemme”, rukoilemme Jumalaa Kristuksen tähden antamaan vapautuksen kaikista synneistämme. Meitä rohkaistaan pyytämään tätä, koska Hänen armossaan meidät tehdään kykeneviksi antamaan anteeksi toisille sydämistämme.

RAAMATTU: Ps. 51:1, 3, 7; Matt. 6:12; 18:35; Mark. 11:25 .

KOMMENTTI: Pyydä lastasi kertomaan tapaus, jossa häntä kohdeltiin väärin. Yleensä tähän saa jokaiselta ihmiseltä nopean vastauksen. Auta lastasi sitten huomaamaan, kuinka paljon hän on saanut anteeksi, kysymällä, onko hän ikinä kohdellut ketään muuta tällä tavalla. Kysy myös, millä perusteella hän voi antaa anteeksi muille.

117. KYSYMYS: Mitä me rukoilemme Herran rukouksen kuudennessa pyynnössä?

VASTAUS: Kuudennessa pyynnössä, joka kuuluu, ”Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta”, me rukoilemme Jumalaa joko estämään meitä tulemasta kiusaukseen tehdä syntiä, tai tukea ja vapautusta, kun olemme kiusauksessa.

RAAMATTU: Ps. 19:13; Matt. 6:13; 26:41; Joh. 17:15; 1. Kor. 10:13 .

118. KYSYMYS: Mitä Herran rukouksen loppu opettaa meille?

VASTAUS: Herran rukouksen loppu, joka kuuluu, ”Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti, Aamen”, opettaa meitä ottamaan rohkaisumme rukouksessa ainoastaan Jumalalta ja rukouksissamme ylistämään Häntä, näin tuoden valtakunnan, voiman ja kunnian Hänelle. Pyyntömme todistuksena ja varmuutena, että se kuullaan, me sanomme: ”Aamen!”.

RAAMATTU: 1. Aik. 29:11–13; Dan. 9:18, 19; Matt. 6:13; 1. Kor. 14:16; Fil. 4:6; Ilm. 22:20 .