PELASTUS

33. KYSYMYS: Kuinka meidät tehdään osallisiksi Kristuksen ostamasta vapautuksesta?

VASTAUS: Pyhä Henki vaikuttaa tekemällä meidät osallisiksi Kristuksen ostamasta vapautuksesta.

RAAMATTU: ”Jeesus vastasi: ’Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan’.” Joh. 3:5, 6 .

KTS. MYÖS: Tiit. 3:5, 6.

34. KYSYMYS: Kuinka Henki soveltaa Kristuksen ostaman vapautuksen meille?

RAAMATTU: ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja.” Ef. 2:8 .

KTS. MYÖS: Ef. 3:17 .

35. KYSYMYS: Mikä on vaikuttava kutsu?

VASTAUS: Vaikuttava kutsu on Jumalan Hengen työ, kun Hän vakuuttaa meidät synnistämme ja kurjuudestamme ja avaa mielemme Kristuksen tuntemisella ja uudistaa meidän tahtomme. Näin Hän vakuuttaa ja tekee meidät kykeneviksi omistamaan Kristuksen, joka on tarjottu meille vapaasti evankeliumissa.

RAAMATTU: ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.” Joh. 6:44 .

KTS. MYÖS: Hes. 36:26 ; Joh.16:8–11; Ap. t. 2:37; 26:18; Room. 8:30; 1. Kor. 1:24; 12:3; 2. Tim. 1:9 .

36. KYSYMYS: Mitä hyötyjä on jo tässä elämässä niille, jotka ovat vaikuttavasti kutsutut?

VASTAUS: Vaikuttavan (efektiivisen) kutsun kuulevat ihmiset saavat tässä elämässä ottaa vastaan vanhurskauttamisen, adoption Jumalan lapseksi, pyhityksen ja monia muita hyötyjä, jotka sisältyvät tai virtaavat tästä uudesta elämästä.

RAAMATTU: ”Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi.” 1. Kor. 1:30 .

KTS. MYÖS: Room. 8:30–32; 1. Kor. 6:11; Gal. 3:26; Ef. 1:5 .

KOMMENTTI: Meidän tulee erottaa vaikuttava kutsu yleisestä kutsusta. Jumala käskee meitä kertomaan evankeliumin hyvän sanoman kaikille luoduille, mutta kaikki jotka kuulevat evankeliumin, eivät valitettavasti tule uskomaan. Mutta kaikki, jotka ovat Jumalan vaikuttamina kutsutut, tulevat luottamaan Kristukseen. ”Tämä kutsu luo, mitä se käskee.” Kerro lapsellesi Jumalan voimasta, joka on kykenevä vaikuttamaan muutoksen kovimmassakin sydämessä. Rukoilkaa jonkun ystävän puolesta, että Jumala muuttaisi hänen sydämensä.

37. KYSYMYS: Mitä tarkoittaa vanhurskauttaminen?

VASTAUS: Vanhurskauttaminen on Jumalan vapaan armon teko, jossa Hän antaa anteeksi meidän syntimme, ja hyväksyy meidät täysin vanhurskaiksi Hänen näkökulmastaan. Kristuksen vanhurskaus luetaan meidän hyväksemme. Vanhurskauttaminen otetaan vastaan yksin uskolla.

RAAMATTU: ”Kaikki saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” Room. 3:24 .

KTS. MYÖS: Room. 5:19; 2. Kor. 5:21; Gal. 2:16; Ef. 1:7; Fil. 3:9 .

KOMMENTTI: Pue kaksi perheenjäsentä takkeihin ja kerro esimerkissä, että toinen henkilöistä on Kristus ja toinen olet sinä. Toinen ihminen esittää Kristusta, joka on aina ollut kuuliainen isälle ja ottanut päälleen Isänsä vihan. Hänet on puettu täydelliseen vanhurskauteen. Toinen ihminen esittää jokaista syntistä, sinuakin, joka olet täynnä kapinallisuutta Jumalaa kohtaan ja kateutta lähimmäistä kohtaan. Pyydä heitä sitten vaihtamaan takkeja. Näin Kristus ottaa syntisten rikkeet ja rangaistuksen ja syntinen puetaan Kristuksen vanhurskauteen.

38. KYSYMYS: Mitä tarkoittaa adoptio?

VASTAUS: Adoptio on Jumalan vapaan armon teko, jossa meidät otetaan Jumalan lasten joukkoon ja meille annetaan Hänen lastensa etuoikeudet.

RAAMATTU: ”Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä.” Joh. 1:12 .

KTS. MYÖS: Room. 8:16, 17; 1. Joh. 3:1 .

KOMMENTTI: Kerro lapsellesi, kuinka Jumala tekee ihmisestä, joka on luonnostaan Jumalan vihollinen, Hänen lapsensa Kristuksen työn ansiosta.

39. KYSYMYS: Mitä tarkoittaa pyhitys?

VASTAUS: Pyhitys on Jumalan armon vapaa lahja, jonka kautta koko persoonamme uudistuu Jumalan kuvan kaltaiseksi. Pyhitys antaa meille myös kyvyn kasvavassa määrin kuolla synnille ja elää vanhurskaudelle.

RAAMATTU: ”Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.” 2. Tess. 2:13

KTS. MYÖS: Room. 6:11; Ef. 4:23, 24 .

KOMMENTTI: On erittäin tärkeää erottaa vanhurskauttaminen ja pyhittyminen toisistaan. Pyhityksen perustus on vanhurskauttaminen – ei toisin päin. Pyhitys on siis prosessi ja muutos Kristuksen kaltaisuuteen, enemmän sellaiseksi ihmiseksi, joksi meidät luotiin. Pyhityksessä ihminen vapautuu itsekeskeisestä kapinoitsijasta hiljalleen Jumalalle alistuvaksi ja lähimmäistä rikastuttavaksi ja tätä rakastavaksi ihmiseksi.

40. KYSYMYS: Mitä hyötyjä tässä elämässä saamme vanhurskauttamisesta, adoptiosta ja pyhityksestä?

VASTAUS: Hyödyt, joita saamme tässä elämässä ja jotka virtaavat vanhurskauttamisesta, adoptiosta ja pyhityksestä, ovat Jumalan rakkauden vakuutus, omantunnon rauha, ilo Pyhässä Hengessä, armossa kasvaminen, rukouksen etuoikeus ja kestävyys loppuun saakka.

RAAMATTU: ”Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.” 1. Joh. 5:13 .

KTS. MYÖS: Sananl. 4:18; Joh. 15:7; Room. 5:1–5; 14:17; 1. Kor. 1:9; 1. Piet. 1:5 .