Luku 8: Kristus välimiehenä

1. Jumala näki hyväksi iankaikkisen tarkoituksensa mukaan valita ja asettaa Herran Jeesuksen, itsensä ja ainutsyntyisen Poikansa välillä tehdyn liiton mukaan, välittäjäksi Jumalan ja ihmisen välille. Jes. 42:1; 1. Piet. 1:19, 20 Kristus on profeetta, Ap.t. 3:22 pappi Hepr. 5:5, 6 ja kuningas, Ps. 2:6; Luuk. 1:33 seurakuntansa pää ja pelastaja, Ef. 1:22, 23 kaiken perillinen Hepr. 1:2 ja maailman tuomari. Ap.t. 17:31 Jumala antoi hänelle iankaikkisuudessa omaksi ne ihmiset, jotka hän aikanaan lunastaa, kutsuu luokseen, vanhurskauttaa, pyhittää ja kirkastaa kunniaan. Jes. 53:10; Joh. 17:6; Room. 8:30

2. Jumalan Poika, Pyhän Kolminaisuuden toinen persoona, tosi ja ikuinen Jumala, Isän kirkkauden säteily, yhtä ja samaa olemusta hänen kanssaan joka teki maailman ja ylläpitää ja hallitsee kaikkea mitä hän on tehnyt, otti ihmisen luonnon, kun aika oli täyttynyt. Hänessä oli kaikki ihmisolemuksen ominaisuudet yleisine heikkouksineen, Joh. 1:14; Gal. 4:4 kuitenkin ilman syntiä. Room. 8:3; Hepr. 2:14, 16, 17; Hepr. 4:15 Hän syntyi Pyhästä Hengestä Neitsyt Marian kohdussa. Pyhä Henki tuli hänen päälleen ja Korkeimman voima varjosi hänet. Näin hän syntyi naisesta, Juudan heimosta, Aabrahamin ja Daavidin siemenestä Kirjoitusten mukaan. Matt. 1:22, 23; Luuk. 1:27, 31, 35 Näin kaksi kokonaista, täydellistä ja erillistä luontoa, jumaluus ja ihmisyys, liittyivät erottamattomasti yhteen samassa persoonassa muuttumatta, jakamatta ja sekoittumatta. Tämä persoona on tosi Jumala ja tosi ihminen, yksi Kristus, ainoa välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Room. 9:5; 1. Tim. 2:5

3. Herra Jeesus, kun hänen ihmisluontonsa olin näin yhdistynyt jumaluuteen, Pojan persoonassa, pyhitettiin ja voideltiin Pyhällä Hengellä ilman määrää tai mittaa. Ps. 45:7; Ap.t. 10:38; Joh. 3:34 Hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet, Kol. 2:3 ja Isä näki hyväksi, että kaikki täyteys asuu hänessä. Kol. 1:19 Koska hän on pyhä, viaton, tahraton Hepr. 7:26 ja täynnä armoa ja totuutta, Joh. 1:14 hän on täysin varustettu toimimaan välimiehenä ja takaajana. Hepr. 7:22 Tätä tehtävää Kristus ei itse ottanut itselleen, vaan Isä asetti hänet siihen. Hepr. 5:5 Isä antoi kaiken voiman ja tuomiovallan hänen käsiinsä; Isä antoi myös käskyn toteuttaa tätä valtaa. Joh. 5:22, 27; Matt. 28:18; Ap.t. 2:36

4. Herra Jeesus otti vapaaehtoisesti tämän tehtävän. Ps. 40:7, 8; Hepr. 10:5–10; Joh. 10:18 Sitä varten hänet asetettiin lain alle. Gal. 4:4; Matt. 3:15 Jeesus täytti täydellisesti tehtävänsä, ja koki rangaistuksen, jonka me olimme ansainneet ja jonka meidän olisi kuulunut kärsiä. Gal. 3:13; Jes. 53:6; 1. Piet. 3:18 Hänet tehtiin synniksi ja kiroukseksi meidän puolestamme. 2. Kor. 5:21 Hän kesti äärimmäiset surut sielussaan ja tuskallisen kärsimyksen ruumiissaan. Matt. 26:37, 38 ; Luuk. 22:44; Matt. 27:46 Hänet ristiinnaulittiin, hän kuoli ja pysyi kuoleman tilassa, mutta ilman katoavaisuutta. Ap.t. 13:37 Hän nousi kolmantena päivänä kuolleista 1. Kor. 15:3, 4 samassa ruumissa, missä oli kärsinyt. Joh. 20:25, 27 Siinä ruumissa hän myös nousi taivaaseen, Mark. 16:19; Ap.t. 1:9–11 istuu Isän oikealla puolella ja rukoilee puolestamme. Room. 8:34; Hepr. 9:24 Hän tulee takaisin tuomitsemaan ihmisiä ja enkeleitä maailman lopussa. Ap.t. 10:42; Room. 14:9, 10; Ap.t. 1:11; 2. Piet. 2:4

5. Omalla uhrillaan ja täydellisellä kuuliaisuudellaan Herra Jeesus, ikuisen Hengen kautta antoi itsensä kertakaikkisesti Jumalalle. Hepr. 9:14; Hepr. 10:14; Room. 3:25, 26 Hän on näin täysin täyttänyt Jumalan oikeudenmukaisuuden, ansaiten sovituksen ja ostaen taivaan valtakunnan ikuisen perinnön kaikille niille, jotka Isä on antanut hänen omakseen. Joh. 17:2; Hepr. 9:15

6. Vaikka Kristus ei maksanut lunastuksen hintaa ennen kuin oli tullut lihaksi, kuitenkin tuon teon voima, vaikuttavuus ja siunaukset tulivat kaikkina aikoina valittujen osaksi aina maailman alusta alkaen. Hänet ilmoittaneiden lupausten, tyyppien ja uhrien kautta hän tuli julki ja osoitti olevansa se siemen, joka murskaisi käärmeen pään, 1. Kor. 4:10; Hepr. 4:2; 1. Piet. 1:10, 11 uhrikaritsa maailman perustamisesta asti. Ilm. 13:8 Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hepr. 13:8

7. Välimiehenä Kristus toimii molempien luontojensa mukaan. Hänen kumpikin luontonsa tekee sitä, mikä on sille ominaista. Persoonan ykseyden periaatteen mukaan se, mikä on yhdelle luonnolle ominaista, on kuitenkin Kirjoituksissa joskus omistettu persoonalle, jota luonnehditaan toisen luonnon mukaisesti. Joh. 3:13; Ap.t. 20:28

8. Kaikille niille, joille Kristus on hankkinut iankaikkisen lunastuksen, hän omistaa ja siirtää sen aivan varmasti ja vaikuttavasti. Hän rukoilee heidän puolestaan, Joh. 6:37; Joh. 10:15, 16; Joh. 17:9; Room. 5:10 liittää heidät itseensä Henkensä kautta ja tuo sanassa ilmi pelastuksen salaisuudet. Hän kehottaa kaikkia valittuja uskomaan ja noudattamaan hänen tahtoaan. Joh. 17:6; Ef. 1:9; 1. Joh. 5:20 Kristus hallitsee heidän sydämiään sanallaan ja Hengellään. Room. 8:9, 14 Hän voittaa kaikki heidän vihollisensa kaikkivaltiaan voimallaan ja viisaudellaan. Ps. 110:1; 1. Kor. 15:25, 26 Tämän Kristus tekee niin, että hänen toimintatapansa ovat mitä parhaimmin sopusoinnussa hänen ihmeellisen ja tutkimattoman armotaloutensa kanssa. Kaikki nämä asiat ovat vapaasta ja täydellisestä armosta, ilman mitään ennalta nähtyä ehtoa heissä joka voisi aikaansaada sen. Joh. 3:8; Ef. 1:8

9. Tämä välimiehen tehtävä Jumalan ja ihmisen välillä on sopiva yksin Kristukselle, joka on Jumalan seurakunnan profeetta, pappi ja kuningas. Tätä tehtävää ei voida osittain tai kokonaan siirtää häneltä kenellekään toiselle. 1. Tim. 2:5

10. Näiden virkojen määrä ja luonne on välttämätön. Tietämättömyytemme vuoksi tarvitsemme hänen profeetallisen virkansa. Joh. 1:18 Koska olemme erotetut Jumalan luota ja epätäydellisiä parhaimmassakin palveluksessamme, tarvitsemme hänen papillisen virkansa sovittamaan meidät ja esittämään meidät hyväksyttävinä Jumalalle. Kol. 1:21; Gal. 5:17 Olemme vihamielisiä ja täysin kykenemättömiä palaamaan Jumalan luokse; näin ollen voidaksemme tulla pelastetuksi ja turvaan hengellisiltä vastustajiltamme tarvitsemme hänen kuninkaallisen virkansa vakuuttamaan, alistamaan, vetämään, ylläpitämään, vapauttamaan ja säilyttämään meidät hänen taivaallista valtakuntaansa varten. Joh. 16:8; Ps. 110:3; Luuk. 1:74, 75