Luku 14: Pelastava usko

1. Uskon armo, jonka kautta valitut voivat uskoa sielujensa pelastukseen, on Kristuksen Hengen työtä heidän sydämissään. 2. Kor. 4:13; Ef. 2:8 Jumalan sanan palvelijat välittävät sen heille. Room. 10:14, 17 Usko kasvaa ja vahvistuu tämän saman palvelun myötä, kuin myös kasteen ja Herran ehtoollisen, rukouksen ja muiden Jumalan asettamien keinojen kautta. Luuk. 17:5; 1. Piet. 2:2; Ap.t. 20:32

2. Tämän uskon avulla kristitty uskoo todeksi kaiken, mitä on ilmoitettu sanassa, sillä itse Jumala puhuu siinä arvovallallaan. Ap.t. 24:14 Hän myös käsittää, että Jumalan sana on paljon parempi kuin kaikki muut kirjoitukset ja kaikki muu maailmassa, Ps. 27:7–10; Ps. 119:72 sillä se näyttää Jumalan kirkkauden hänen ominaisuuksissaan, Kristuksen täydellisyyden hänen luonnossaan ja tehtävissään sekä Pyhän Hengen voiman ja täydellisyyden hänen toiminnassaan. Niin hän kykenee luottamaan sielunsa uskottuun totuuteen. 2. Tim. 1:12 Kristitty toimii kunkin raamatunkohdan mukaan. Hän on kuuliainen käskyille, Joh. 14:14 arka sanan alla Jes. 66:2 ja omistaa Jumalan lupaukset tätä ja tulevaa elämää varten. Hepr. 11:3 Pelastavan uskon pääasialliset teot ovat suorassa yhteydessä Kristukseen. Nämä ovat Kristuksen hyväksyminen, hänen vastaanottamisensa ja luottaminen yksin Kristukseen. Nämä tehdään vanhurskauttamista, pyhitystä ja ikuista elämää varten, armon liiton voimassa. Joh. 1:12; Ap.t. 16:31; Gal. 2:20; Ap.t. 15:11

3. Tämä usko, vaikka se onkin erilainen asteittain, se voi olla heikko tai vahva. Hepr. 5:13, 14; Matt. 6:30; Room. 4:19, 20 Kuten kaikki muutkin pelastavat armot, se on heikoimmassa muodossaankin olemukseltaan erilainen kuin hetkellisten uskovien usko ja yhteinen armo. 2. Piet. 1:1 Vaikka tätä uskoa kohtaan voidaan usein hyökätä ja heikentää, se kuitenkin lopulta saavuttaa voiton. Ef. 6:16; 1. Joh. 5:4, 5 Monissa ihmisissä se kasvaa täyteen varmuuteen Kristuksen kautta, Hepr. 6:11, 12; Kol. 2:2 hänen joka on uskomme aikaansaaja ja täytäntöönpanija. Hepr. 12:2