LAKI & SEN TEHTÄVÄT

45. KYSYMYS: Mitä Jumala odottaa ihmiseltä?

VASTAUS: Jumala odottaa ihmiseltä kuuliaisuutta hänen ilmoitetulle tahdolleen.

RAAMATTU: Room. 1:5; 16:26; 15:18; Gal. 5:6; 1. Tess. 1:3; 2. Tess. 2:11 .

46. KYSYMYS: Mitä Jumala aluksi ilmoitti ihmiselle kuuliaisuuden säädökseksi?

VASTAUS: Ensimmäinen säädös, jonka Jumala ihmiselle ilmoitti kuuliaisuutta varten, oli moraalinen laki.

RAAMATTU: Room. 2:14; 15; 5:13, 14 .

47. KYSYMYS: Missä on uskon kuuliaisuus annettu tiivistettynä?

VASTAUS: Kymmenen käskyä on yhteenveto uskon kuuliaisuudesta.

RAAMATTU: 2. Moos. 34:28; 5. Moos. 10:4; Room. 9:32; Hepr. 3:18–19; 4:2 .

48. KYSYMYS: Miten kymmenen käskyä voidaan tiivistää?

VASTAUS: Kymmenen käskyä voidaan tiivistää seuraavasti: Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko voimastasi ja koko mielestäsi; ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

RAAMATTU: Matt. 22:36–40; Mark. 12:28–33 .

49. KYSYMYS: Mitkä ovat kymmenen käskyn alkusanat?

VASTAUS: Kymmenen käskyn alkusanat ovat: ”Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.”

RAAMATTU: 2. Moos. 20:2 .

50. KYSYMYS: Mitä kymmenen käskyn alkusanat opettavat meille?

VASTAUS: Kymmenen käskyn alkusanat opettavat meille, että Jumala on Herra ja armollinen Vapahtaja. Ja sentähden olemme velvollisia pitämään kaikki hänen käskynsä.

RAAMATTU: 5. Moos. 10:13, 16; 30:6 .

KOMMENTTI: Jumalan moraalilain, Kymmenen käskyn, tehtävä on kolmijakoinen. Ensimmäiseksi (1), ne kertovat millaisessa suhteessa Jumala on luonut meidät itseensä ja suhteessa toisiin ihmisiin. Toiseksi (2), ne johdattavat meidät Kristuksen luokse, koska huomaamme epäonnistuvamme niiden noudattamisessa. Kolmanneksi (3), ne toimivat normina kristittyjen kasvussa. Kymmenellä käskyllä ei ole ikinä voimaa pelastaa ihmistä, vaan ne kertovat ainoastaan ohjeen elää.

51. KYSYMYS: Mikä on ensimmäinen käsky?

VASTAUS: Ensimmäinen käsky on: ”Älä pidä muita jumalia minun rinnallani”.

RAAMATTU: 2. Moos. 20:3 .

52. KYSYMYS: Mitä ensimmäinen käsky vaatii?

VASTAUS: Ensimmäinen käsky vaatii meitä tuntemaan ja ymmärtämään Jumalan olevan ainut todellinen Jumala sekä palvomaan ja kirkastamaan Häntä sen tähden.

RAAMATTU: 5. Moos. 26:17; Joos. 24:15; 1. Aik. 28:9; Ps. 29:2; Matt. 4:10 .

53. KYSYMYS: Mitä ensimmäinen käsky kieltää?

VASTAUS: Ensimmäinen käsky kieltää meitä olemasta palvomatta ja kirkastamatta todellista Jumalaa Jumalana; se myös kieltää meitä antamasta ylistystä ja kunniaa kenellekään muulle.

RAAMATTU: Joos. 24:27; Ps. 14:1; Room. 1:20–21, 25 .

54. KYSYMYS: Mitä erikoisesti tarkoitetaan sanoilla, ”Minun rinnallani” ensimmäisessä käskyssä?

VASTAUS: Sanoilla ”minun rinnallani” ensimmäisessä käskyssä opetetaan, että Jumala, joka näkee kaikki asiat, huomaa ja on tyytymätön siihen syntiin, että pidetään muita jumalia.

RAAMATTU: 5. Moos. 30:17, 18; Ps. 44:20–21; 90:8 .

55. KYSYMYS: Mikä on toinen käsky?

VASTAUS: Toinen käsky on: ”Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.”

RAAMATTU: 2. Moos. 20:4–6 .

56. KYSYMYS: Mitä toinen käsky vaatii?

VASTAUS: Toinen käsky vaatii, että otamme vastaan, huomioimme ja pidämme puhtaana ja kokonaisuudessaan kaikki palvontaan liittyvät asiat, jotka Jumala on sanassaan määrännyt.

RAAMATTU: 5. Moos. 12:32; 32:46; Matt. 28:20 .

57. KYSYMYS: Mitä toinen käsky kieltää?

VASTAUS: Toinen käsky kieltää palvomasta Jumalaa kuvien kautta tai millään sellaisella tavalla, jota Hänen sanansa ei ole säätänyt.

RAAMATTU: Room. 1:22, 23; 5. Moos. 4:15, 16; Kol. 2:18; 3:17; 1. Kor. 10:23, 31 .

58. KYSYMYS: Mitkä ovat syyt, jotka on lisätty toiseen käskyyn?

VASTAUS: Jumalan kaikkivaltius ja omistajuus suhteessa meihin ja Hänen kiivautensa, joka Hänellä on itsensä palvontaa kohtaan, ovat syyt, jotka on lisätty toiseen käskyyn.

RAAMATTU: 2. Moos. 20:4–6; 34:14; 1. Kor. 10:22 .

59. KYSYMYS: Mikä on kolmas käsky?

VASTAUS: Kolmas käsky on: ”Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka Hänen nimensä turhaan lausuu.”

RAAMATTU: 2. Moos. 20:7 .

60. KYSYMYS: Mitä kolmas käsky vaatii?

VASTAUS: Kolmas käsky vaatii Jumalan nimen pyhää ja kunnioittavaa käyttöä koskien kaikkia Hänen nimiään, ominaisuuksiaan, tekojaan ja sanojaan.

RAAMATTU: Ps. 29:2; 111:9; 138:2; 5. Moos. 32:1–4; 28:58–59; Matt. 6:9; Saarn. 5:1; Job 36:24; Ilm. 4:8; 15:3, 4 .

61. KYSYMYS: Mitä kolmas käsky kieltää?

VASTAUS: Kolmas käsky kieltää kaikkien sellaisten asioiden häpäisemisen ja väärinkäyttämisen, joiden kautta Jumala tekee itsensä tiettäväksi.

RAAMATTU: 2. Moos. 20:7; 3. Moos. 20:3; 19:12; Jes. 52:5; Mal. 1:6, 7; Matt. 5:34–37 .

KOMMENTTI: Tämä käsky myös vaatii meitä pitämään kaikki lupauksemme. Jokainen lupaus on tehty Jumalan edessä. Keskustele lapsesi kanssa lupausten tärkeydestä. Kerro myös epäonnistumisistasi lapsille.

62. KYSYMYS: Miksi seuraus on lisätty kolmanteen käskyyn?

VASTAUS: Syy kolmannen käskyn rikkomisesta koituvan seurauksen lisäykseen on, että vaikka tämän käskyn rikkojat saattavat karata ihmisten rangaistukselta, Herra meidän Jumalamme ei päästä heitä Hänen oikeudenmukaisesta tuomiostaan.

RAAMATTU: 2. Moos. 20:7; 5. Moos. 28:58, 59; Mal. 2:2 .

63. KYSYMYS: Mikä on neljäs käsky?

VASTAUS: Neljäs käsky on: ”Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.”

RAAMATTU: 2. Moos. 20:8–11 .

64. KYSYMYS: Mitä neljäs käsky vaatii?

VASTAUS: Neljäs käsky vaatii pidettävän pyhänä Jumalalle sellaiset ajat, kuin Hän on sanassaan määrännyt, eritoten yhden päivän seitsemästä olevan pyhä sapatti Hänelle.

RAAMATTU: 3. Moos. 19:30; 5. Moos. 5:12 .

65. KYSYMYS: Minkä päivän seitsemästä Jumala on määrännyt olemaan viikoittainen sapatti?

VASTAUS: Maailman luomisesta Kristuksen ylösnousemukseen Jumala määräsi seitsemännen päivän olevan viikoittainen sapatti. Kristuksen ylösnousemuksesta aina maailman loppuun asti viikon ensimmäinen päivä on kristitty sapatti.

RAAMATTU: 1. Moos. 2:3; Joh. 20:19; Ap. t. 20:7; 1. Kor. 16:1, 2; Ilm. 1:10 .

66. KYSYMYS: Kuinka sapatti tulee pyhittää?

VASTAUS: Sapatti tulee pyhittää yhteiseen jumalanpalvelukseen ja muunlaisiin hengellisiin tehtäviin, jotka auttavat sielua lepäämään Jumalassa. Silloin tulisi pidättäytyä maallisista töistä ja velvollisuuksista, jotka ovat sallittuja muina päivinä. Ainoastaan välttämättömät ja laupeuden sanelemat velvollisuudet tulee täyttää.

RAAMATTU: 3. Moos. 23:3; Jes. 58:13, 14; Matt. 12:1–14; Mark. 2:27; Room. 14:5–6 .

67. KYSYMYS: Mitä neljäs käsky kieltää?

VASTAUS: Neljäs käsky kieltää olla kunnioittamatta Herran päivää tekemällä turhamaisuuksia, synnillisiä tekoja itsessään, tai tarpeettomilla maallisilla ajatuksilla, sanoilla tai tekemisillä, jotka vievät mielen pois sapatin levosta Herrassa.

RAAMATTU: Neh. 13:15, 17; Jer. 17:21; Hes. 22:26; 23:38; Mark. 2:23–28; Ap. t. 20:7; Room. 14:5–6 .

68. KYSYMYS: Mitkä ovat syyt, jotka on liitetty neljänteen käskyyn?

VASTAUS: Syyt, jotka on lisätty neljänteen käskyyn ovat: Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja lepäsi seitsemännen päivän sekä siunasi sapatin.

RAAMATTU: 1. Moos. 2:2, 32; 2. Moos. 20:9–11; 31:16, 17 .

69. KYSYMYS: Mikä on viides käsky?

VASTAUS: Viides käsky on: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.”

RAAMATTU: 2. Moos. 20:12 .

KOMMENTTI: Kerro lapsellesi siitä hienosta Jumalan viisaudesta, jolla Hän on antanut lapselle vanhemmat. Jumalan hyvä suunnitelma on, että lapset täyttävät tämän käskyn olemalla kuuliaisia vanhemmilleen ja aikuiset täyttävät tämän käskyn pitämällä huolen ikääntyvistä vanhemmistaan.

70. KYSYMYS: Mitä viides käsky vaatii?

VASTAUS: Viides käsky vaatii meitä kunnioittamaan ja olemaan kuuliaisia ja toimimaan niissä tehtävissä, jotka on määrätty erilaisissa auktoriteetin tai alaisen rooleissa.

RAAMATTU: 3. Moos. 19:32; Room. 12:10; 13:1; Ef. 5:21–22; 6:1, 5, 9; Kol. 3:19–22; 1. Piet. 2:17; 1. Tess. 5:12; Hepr. 13:7, 17 .

KOMMENTTI: Kerro lapsillesi, että kaikilla ihmisillä on auktoriteetteja elämässä. Työnantajat, opettajat, poliisit jne. Nämä ovat osa Jumalan hyvää suunnitelmaa. Kuvaile omaa suhdettasi auktoriteetteihin.

71. KYSYMYS: Mitä viides käsky kieltää?

VASTAUS: Viides käsky kieltää olla huomioimatta, loukkaamatta, antamatta kunniaa tai velvollisuutta, mikä kuuluu jokaiselle heidän erilaisissa asemissa ja ihmissuhteissa.

RAAMATTU: Sananl. 30:17; Room. 13:7, 8 .

72. KYSYMYS: Mikä on viidennen käskyn lisäyksen syy?

VASTAUS: Syy, joka on lisätty viidenteen käskyyn on pitkän ja hedelmällisen elämän lupaus kaikille, jotka pitävät tämän käskyn (kunhan se palvelee Jumalan kirkkautta ja niiden iloa, jotka pitävät tämän käskyn).

RAAMATTU: 2. Moos. 20:20; Ef. 6:2, 3 .

73. KYSYMYS: Mikä on kuudes käsky?

VASTAUS: Kuudes käsky on: ”Älä tapa.”

RAAMATTU: 2. Moos. 20:13 .

74. KYSYMYS: Mitä kuudes käsky vaatii?

VASTAUS: Kuudes käsky vaatii meitä kaikkia laillisia tapoja noudattaen säilyttämään oman sekä toisten elämän.

RAAMATTU: Ps. 82:3, 4; Sananl. 24:11, 12; Ap. t. 16:28; Ef. 5:29, 30 .

75. KYSYMYS: Mitä kuudes käsky kieltää?

VASTAUS: Kuudes käsky kieltää meitä ottamasta oman tai lähimmäisemme hengen epäoikeudenmukaisesti. Se kieltää myös kaikki asenteet ja teot, jotka vievät tähän suuntaan.

RAAMATTU: 1. Moos. 4:10, 11; 9:6; Matt. 5:21–26 .

76. KYSYMYS: Mikä on seitsemäs käsky?

VASTAUS: Seitsemäs käsky on: ”Älä tee huorin.”

RAAMATTU: 2. Moos. 20:14 .

KOMMENTTI: Kerro lapsellesi Jumalan luomasta avioliittosuhteesta miehen ja naisen välillä. Jumala on viisaudessaan ja hyvyydessään luonut miehen ja naisen välille uskollisen ihmissuhteen, jossa voi harjoittaa nautinnollista intimiteettiä keskenään. Riippuen lastesi iästä, älä kainostele puhua avoimesti seksin hienosta lahjasta ja kuinka se kuuluu avioliittoon. Rukoile ääneen lastesi tulevien puolisoiden puolesta.

77. KYSYMYS: Mitä seitsemäs käsky vaatii?

VASTAUS: Seitsemäs käsky vaatii meitä säilyttämään oman ja lähimmäisemme puhtauden sydämessä, puheessa, ja käyttäytymisessä.

RAAMATTU: Matt. 5:28; 1. Kor. 6:18; 7:2; 2. Tim. 2:22; 1. Piet. 3:2 .

78. KYSYMYS: Mitä seitsemäs käsky kieltää?

VASTAUS: Seitsemäs käsky kieltää kaikki epäpuhtaat ajatukset, sanat ja toiminnot.

RAAMATTU: Job 31:1; Matt. 5:28–32; Room. 13:13; Ef. 5:3, 4; Kol. 4:6 .

79. KYSYMYS: Mikä on kahdeksas käsky?

VASTAUS: Kahdeksas käsky on: ”Älä varasta.”

RAAMATTU: 2. Moos. 20:15 .

80. KYSYMYS: Mitä kahdeksas käsky vaatii?

VASTAUS: Kahdeksas käsky vaatii meitä etsimään laillisia ja hyviä tapoja tehdä työtä, jotta meidän tarpeemme tulevat täytetyiksi, ja että voimme hankkia niille, jotka eivät voi hankkia itselleen.

RAAMATTU: Ef. 4:28 ; Snl. 27:23; 3. Moos. 25:35; 5. Moos. 15:10; 22:1–4 .

81. KYSYMYS: Mitä kahdeksas käsky kieltää?

VASTAUS: Kahdeksas käsky kieltää meiltä kaiken, mikä epäoikeudenmukaisesti evää tai vähentää toisen ihmisen omaisuutta tai tavaroita.

RAAMATTU: Mal. 3:8; Room. 13:7; Ef. 4:28 .

KOMMENTTI: Tunnusta lapsellesi jokin tekemäsi varkaus, ja kysy lapseltasi onko hän ikinä varastanut mitään.

82. KYSYMYS: Mikä on yhdeksäs käsky?

VASTAUS: Yhdeksäs käsky on: ”Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.”

RAAMATTU: 2. Moos. 20:16 .

83. KYSYMYS: Mitä yhdeksäs käsky vaatii?

VASTAUS: Yhdeksäs käsky vaatii meitä pitämään kiinni totuudesta ja edistämään sitä ihmisten välillä. Meidän tulee myös auttaa säilyttämään lähimmäisemme ja oma hyvä nimi ja maine.

RAAMATTU: Snl. 14:5, 25:29; Saarn. 7:1; Sak. 8:16; Ap. t. 25:10; 3. Joh. 12 .

84. KYSYMYS: Mitä yhdeksäs käsky kieltää?

VASTAUS: Yhdeksäs käsky kieltää kaiken, mikä ei kunnioita totuutta, tai vahingoittaa omaa tai lähimmäisemme nimeä.

RAAMATTU: Ps. 15:3; Ef. 4:25; 2. Kor. 8:20, 21 .

KOMMENTTI: Kerro lapsellesi esimerkkejä, kuinka tätä käskyä voi pitää ja rikkoa. Kerro omista virheistäsi juoruilun suhteen ja omasta tarpeestasi Kristuksen työlle.

85. KYSYMYS: Mikä on kymmenes käsky?

VASTAUS: Kymmenes käsky on: ”Älä himoitse lähimmäisesi taloa, vaimoa, älä hänen palvelijaa, hänen härkäänsä, hänen aasiansa tai mitään, mikä on hänen.”

RAAMATTU: 2. Moos. 20:17 .

86. KYSYMYS: Mitä kymmenes käsky vaatii?

VASTAUS: Kymmenes käsky vaatii tyytyväisyyttä omassa asemassamme, oikeaa ja rakkaudellisen hengen asennetta lähimmäistämme kohtaan ja kaikkea kohtaan, mikä on hänen.

RAAMATTU: 3. Moos. 19:18; Room. 12:15; 1. Kor. 13:4–7; 1. Tim. 6:6 ; Hebr. 13:5.

87. KYSYMYS: Mitä kymmenes käsky kieltää?

VASTAUS: Tunnustakaa toisillenne asioita, joista olette olleet kateellisia. Kymmenes käsky kieltää meitä valittamasta siinä tilassa, jossa olemme. Se myös kieltää meitä olemasta kateellisia tai ahnehtimasta sitä hyvää, mitä lähimmäisellämme on. Emme myöskään saa tuntea voimakkaita halun tunteita mitään sellaista kohtaan, mikä on hänen.

RAAMATTU: 1. Kor. 10:10; Gal. 5:26; Kol. 3:5; Jaak. 5:9 .

KOMMENTTI: Vietä hetki antaaksesi kiitosta kaikesta hyvästä, jonka Jumala on suonut. Kadehtimisen vastakohta on kiitollisuus siitä hyvästä, mitä sekä itse että muut saavat kokea.

88. KYSYMYS: Onko kukaan ihminen kykenevä täydellisesti pitämään Jumalan käskyt?

VASTAUS: Kukaan ihminen ei syntiinlankeemuksen jälkeen ole kykenevä tässä elämässä pitämään täydellisesti Jumalan lakia, vaan päivittäin me jäämme sekä sisäisestä että ulkoisesta täydellisyydestä.

RAAMATTU: ”Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.” 1. Joh. 1:8 .

KTS. MYÖS: 1. Moos. 6:5; 8:21; Saarn. 7:20; Room. 3:23; 7:15; Fil. 3:12; Jaak. 3:2, 8 .

89. KYSYMYS: Mikä on lain tehtävä syntiinlankeemuksen jälkeen?

RAAMATTU: ”Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.” Gal. 3:22, 24 .

KTS. MYÖS: Ps. 19:7–11; Luuk. 10:25–28; Room. 3:20, 31; 7:7; 8:13; 9:32; 12:2 ; Tiit. 2:12–14; 1. Tim. 1:8 .

90. KYSYMYS: Ovatko kaikki lain rikkomukset yhtä pahoja?

VASTAUS: Jotkut synnit itsessään ovat pahempia tai raskauttavampia Jumalan ja ihmisten edessä, kuin toiset.

RAAMATTU: ”Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava.” 1. Joh. 5:16 .

KTS. MYÖS: Hes. 8:13; Joh. 19:11 .

91. KYSYMYS: Mitä jokainen synti ansaitsee?

VASTAUS: Jokainen synti ansaitsee Jumalan vihan ja kirouksen sekä tässä että tulevassa elämässä.

RAAMATTU: ”Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: ’Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee’ ” Gal. 3:10 .

KTS. MYÖS: Ps. 11:6; Sananl. 3:33; Ef. 5:6; Ilm. 21:8 .