Esipuhe

1689 Lontoon baptistien uskontunnustus on palvellut Kristuksen seurakuntaa ympäri maailman jo vuosisatoja ja monet kristityt ovat havainneet sen olevan uskollinen tiivistys Raamatun opetuksesta. Tähän asti me täällä Suomessa olemme kuitenkin saaneet nauttia sen rikkauksista vain englannin kielellä.

Jyväskylässä vuonna 2017 pieni kristittyjen joukko (joista myöhemmin tuli Jyväskylän Reformoidun Baptistiseurakunnan perustajajäseniä) näki hyväksi aloittaa tunnustuksen käännöstyön, jotta vielä useammilla olisi mahdollisuus syventyä siihen äidinkielellään. Nämä kristityt aloittivat yhdessä haastavan tehtävän. Käännöksen tahdottiin olevan uskollinen alkuperäiselle tekstille, mutta samalla luettava nykypäivän ihmiselle. Muutamassa kuukaudessa tunnustus saatiin kokonaisuudessaan käännettyä. Nopeasti kuitenkin huomattiin, että käännös vaatii vielä hiomista. Tässä vaiheessa käännöstyö jäi tauolle. Syksyllä 2020 seurakunnan keskuudessa heräteltiin uudestaan keskustelua tunnustuksen käännöstyön loppuunsaattamisesta. Tätä varten perustettiin työryhmä, johon kuuluivat Eelis Halmemies, Juhana Lalli ja Mikko Sivonen. Työryhmän tarkoituksena oli laatia lopullinen suomennos käyttäen apuna jo olemassa olevaa Westminsterin tunnustuksen suomennosta. Alkuperäisinä lähteinä käännöstyössä käytettiin englannin kielellä kirjoitettua laitosta A Tabular Comparison of the 1646 WCF and the 1689 LBCF ja modernimpaa englanninkielistä käännöstä The 1689 Baptist Confession of Faith in Modern English. Tunnustuksen työstämiseen kului aikaa noin puoli vuotta ja vihdoin kevät-talvella 2021 suomennos päästiin oikolukemaan ja lähettämään taittajalle. Nykyinen käännös on siis vuosien ja usean eri ihmisen työn tulos.

Tämän julkaisun aloittaa Halmemiehen ja Sivosen kirjoittama Johdanto. Sen tarkoituksena on hahmottaa uskontunnustuksen syntyhistoria sekä tiivistää tunnustuksen rakennetta ja teologiaa ja pohtia sen käyttötarkoitusta tämän päivän suomalaisille.

Tämän julkaisun aloittaa Halmemiehen ja Sivosen kirjoittama Johdanto. Sen tarkoituksena on hahmottaa uskontunnustuksen syntyhistoria sekä tiivistää tunnustuksen rakennetta ja teologiaa ja pohtia sen käyttötarkoitusta tämän päivän suomalaisille. Julkaisu sisältää myös Sivosen suomentaman ja kommentoidun Baptistikatekismuksen vuodelta 1693, joka julkaistiin suomeksi ensimmäisen kerran vuonna 2014. Tämän lisäksi olemme liittäneet loppuun Isä Meidän -rukouksen, Apostolisen uskontunnustuksen, kymmenen käskyä ja kaksi yhteistä synnintunnustusta.

Tunnustuksen käännöstyön vaiheissa on palvellut useampi eri ihminen ja ilman heidän voimavarojaan ei nyt käsillä oleva suomennos olisi käytettävissä. Kiitokset Jaakko Rusamalle ja Risto Saariselle luvasta käyttää heidän kääntämäänsä Westminsterin tunnustusta pohjatekstinä. Alkuperäinen Westminsterin tunnustus yhdessä Savoy julistuksen kanssa on toiminut aikoinaan perustuksena 1689 Toiselle Lontoon baptistien tunnustukselle, jolloin Westminsterin tunnustuksen suomennos on tarjonnut hyvän perustuksen tällekin käännökselle. Kiitos myös Suomalaiselle Teologiselle Kirjallisuusseuralle luvastaan käyttää heidän teostaan Reformaation tunnustukset. Kiitos Joonas Laajaselle, Pekka Moisiolle ja Mikko Rötkölle heidän avustaan alkuvuosien käännöstyön aikana. Kiitos suomennoksen oikoluvusta ja avusta lopullisessa käännöstyössä Pietari Tammiselle. Markku Koposelle kuuluu kiitos laadukkaasta taittamisesta ja Miska Wilhelmssonille tyylikkäästä kannesta. Olemme myös kiitollisia, että voimme julkaista tämän tunnustuksen yhdessä Agricola teologisen instituutin (ATI) kanssa.

Suurin kiitos kuuluu kolmiyhteiselle Jumalalle, joka on antanut meille voimaa ja viisautta tämän matkan varrella. Saakoon tämä käännös olla Kristuksen seurakunnan rakennukseksi ja avuksesi vaelluksessasi Kristuksen tiellä.

Jyväskylässä Herran vuonna 2021

Tunnustuksen suomennoksen työryhmä